Menu

Søg på sitet

Nyt alternativ til fattige indlånsrenter

Obligationer

Med negative renter kan man spare sig fattig. BankInvests nye obligationsprodukt Mellemlange Danske Obligationer tilbyder et alternativ, der via et mix af korte obligationer og lange konverterbare realkreditobligationer kan løfte afkastet op i positivt terræn.

”Man bliver med stor sandsynlighed fattigere ved at lade penge stå til minusrente over længere tid frem for at investere dem. Her kan vores nye produkt gøre en positiv forskel.”

Sådan siger chefporteføljeforvalter Anders Isager. Sammen med seniorporteføljeforvalter Christian Meyersahm udgør han BankInvests forvalterteam på Korte og Lange Danske Obligationer, som i alle årene siden finanskrisen har leveret konkurrencedygtige afkast.

Chefporteføljeforvalter Anders Isager.

Nu tager Isager og Meyersahm hånd om et nyt produkt, Mellemlange Danske Obligationer, der introduceres mandag den 2. december. Afdelingen er designet til at imødekomme et stadigt mere presserende behov, forklarer Anders Isager.

”Danskernes rådighedsbeløb ventes i år at stige med 32 mia. kroner[1]. Hvis opsparingsmønsteret fortsætter som hidtil, vil en betydelig del af de penge blive parkeret på indlånskonti med renter på ned til -0,75 %”, konstaterer Anders Isager.

”Skal pengene bruges inden for en 1-3 år, giver indlån god mening. Men skal pengene ikke bruges på et specifikt tidspunkt eller først langt ude i fremtiden, bør man sætte dem i arbejde”.

Minusrenter forplanter sig

Strategien i Mellemlange Danske Obligationer tager afsæt i en grundlæggende antagelse om, at negative nationalbankrenter uundgåeligt slår igennem på pengeinstitutternes indlånsrenter. Flere og flere pengeinstitutter er ved at indføre negative renter på private indlån over 750.000 kroner. Erhvervskunder har længe betalt negative renter på indlån. 

I en sådan situation vil investorer efterspørge alternativer til indlånskontoens værdiforringende risikofri rente. Kravet er meget præcist: Giv os et investeringsprodukt med en høj kreditrating, en lav renterisiko, fair omkostninger og et positivt beregnet afkast.

Et skridt væk fra det sikre

Mellemlange Danske Obligationer kan leve op til de krav. Kompromiset hedder risiko.

”Det er nødvendigt at tage et skridt væk fra det helt sikre. Hvis renten og alle andre forudsætninger fryses tre år frem, forventer vi et beskedent positivt afkast efter omkostninger. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, for tingene vil ændre sig undervejs. Men vi kan være sikre på, at 100 kroner bliver til 97,77 kroner, hvis de står tre år på en bog til -0,75 % i rente. I den sammenligning vil Mellemlange Danske Obligationer sandsynligvis være en bedre anbringelse af pengene.”

Konverterbare obligationer

Men hvorfor er det smart at blande korte og lange obligationer? ”Hemmeligheden” ligger i obligationsmikset og en aktiv forvaltning, forklarer Christian Meyersahm.

”De konverterbare danske realkreditobligationer, som alle konverteringsivrige boligejere kender, giver for tiden det bedste afkast blandt AAA-ratede aktiver. I hvert fald så længe renterne holder sig nær det det nuværende niveau. Derfor blander vi 50 % korte, sikre obligationer i porteføljen. De giver et lavere afkast, men de sørger for at holde døren åben for geninvesteringer til en højere rente, hvis renten pludselig skulle stige. Vi giver altså frivilligt afkald på lidt afkast for at skabe en mere robust investering.”

Krævende investering

Det er samtidig en investering, der kræver indsigt - arbejdet med Mellemlange Danske Obligationer er ret kompliceret.

”Konverterbare obligationer er de sværeste obligationer at forvalte. De skal passes og plejes intensivt for at give et godt afkast, så det skal man overlade til professionelle. Om ikke andet fordi obligationsafdelingernes omkostninger er nede på niveau med omkostningerne til gebyrer og kurtage i private netbanker”, siger Christian Meyersahm.

Lavt risikotrin

Den nye afdeling bliver en realitet fra og med mandag den 2. december, når afdelingen Globale Indeksobligationer tager navneforandring til Mellemlange Danske Obligationer og ved samme lejlighed skifter aktiver og investeringsstrategi.

Den nye afdeling får risikomærkning 3.

[1] Ifølge undersøgelse fra Dansk Erhverv

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Afdelingen er en aktivt forvaltet UCITS-ETF, og afdelingens beholdninger gøres løbende tilgængelige på www.bankinvest.dk. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Dato: 12. december 2019
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld