Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,83 0,75 2,79 -4,19 N/A
Benchmark -0,65 0,61 2,67 -3,71 -1,74
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -10,33 -3,03 1,25 N/A N/A
Benchmark -8,90 -3,09 1,09 2,51 -2,12
Udbytte 0,00 0,00 0,40 7,30 0,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

92,67

Indre værdi

92,80

Emissionskurs

92,54

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,10

Korrigeret varighed

3,30

Effektiv rente

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 4,41
Sharpe Ratio -1,16
Information Ratio -0,52
Tracking Error (%) 0,85

Data fra: 30.09.2023

Kommentar

Navneskift: Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde Globale Indeksobligationer

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0015908719

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.233

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,41

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,15

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld