Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,71 0,41 4,99
Benchmark 0,29 0,33 4,07
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -1,60 N/A
Benchmark -1,57 -1,29
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 5,46 -10,33 -3,03 1,25 N/A
Benchmark 4,58 -8,90 -3,09 1,09 2,51
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,40 7,30
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

97,97

Indre værdi

98,12

Emissionskurs

97,82

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,80

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 4,73 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio -0,76 N/A N/A N/A
Information Ratio -0,06 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 0,96 N/A N/A N/A

Data fra: 31.05.2024

Kommentar

Navneskift: Afdelingen skiftede december 2019 navn og investeringsprofil fra at hedde Globale Indeksobligationer

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0015908719

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.115

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,48

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,15

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld