Menu

Søg på sitet

Ny kurs for den gamle afkastkonge

Aktier

Siden etableringen for 30 år siden har Basis Globale Aktier leveret 1,75 %-point i årligt merafkast efter omkostninger. De seneste to år har afkastet vist tegn på metaltræthed, og nu lægges linjen om. Hele porteføljen er blevet ombygget, og aktierne udvælges nu ved at kombinere det bedste af to verdener: Fundamental og kvantitativ analyse.

Efter i 30 år at have leveret en solid forrentning af investorernes penge, har BankInvests historisk set mest succesrige aktieafdeling, Basis Globale Aktier, vist tegn på metaltræthed.

Derfor valgte BankInvest ved årsskiftet at forberede en ny kurs for afdelingen, først og fremmest ved at styrke afdelingens kompetencer inden for kvantitativ analyse. Men hvad har ”kvantitativ” og ”ny kurs” med hinanden at gøre?

”En hel del i dette tilfælde”, forklarer investeringsdirektør Andrea Panzieri.

”Basis Globale Aktier er forankret i en fundamental tilgang til investering, som har virket flot i mange år. I dag kan fundamental analyse sjældent stå helt alene, og med den rivende udvikling inden for computerkraft og dermed det kvantitative analyseområde, er tiden nu inde til at give den kvantitative analyse en langt større rolle i Basis Globale Aktier”, forklarer Andrea Panzieri.

Det nye team på Basis Globale Aktier, stående fra venstre: Jesper Brydensholt (nederst), Mads Stenbo Nielsen, Mikkel Zobbe, Anders Johannessen og Søren Poulsen. Siddende fra venstre: Nils Lodberg og Kevin Hellegård Nielsen.

Nils Lodberg chef for nyt team

Den 1. april tiltrådte Nils Lodberg som ny chefporteføljemanager og leder af aktieteamet bag Basis Globale Aktier. Han kom fra pensionssektoren fra en stilling som aktiechef og chef for risikofyldte aktiver i SEB Life, og gik straks i gang med at forstærke et hold, der i forvejen bestod af seniorporteføljemanager Jesper Brydensholt, porteføljemanager Anders Johannessen og porteføljemanager Søren Poulsen.

”Stærke folk med stærke resultater, men det var vigtigt at få knyttet flere kræfter til produktet for at understøtte den kvantitative udvikling i produktet, som der var lagt op til”, forklarer Nils Lodberg.

Det betød i første omgang, at Mikkel Zobbe blev overflyttet til Basis Globale Aktier. Mikkel Zobbe havde tidligere været tilknyttet teamet som risikomanager og senest porteføljemanager på USA Large Cap Aktier.

Ydermere blev lektor Mads Stenbo Nielsen, som tidligere var forsker på Copenhagen Business School (hvor han fortsat er tilknyttet som Associate Professor), en del af teamet.

”Mikkel og Mads kommer ind med viden om statistik og matematik i en investeringsmæssig kontekst på et niveau, som ganske få i Danmark kan matche. De er et stort aktiv for afdelingen,” siger Nils Lodberg.

På fundamental side er porteføljemanager Kevin Hellegård Nielsen hentet hjem fra London, hvor han siden 2014 har analyseret europæiske aktier hos Goldman Sachs. Han tiltrådte 9. september.

”Med de kompetencer, som det nye team besidder på den fundamentale og den kvantitative side, forener vi det bedste fra to verdener. På den front er vi lige nu markedsledende. Nu skal vi bevise, at vi også er det på afkastet. Det glæder vi os til,” siger Nils Lodberg.


Det nye Basis Globale Aktier

Så vidt personerne. Men hvad med indholdet i det, som nogen har kaldt Basis Globale Aktier version 2.0?

For det første er der investeringstilgangen.

I aktieverdenen er der grundlæggende to tilgange til investeringsstrategier: En fundamental tilgang og en kvantitativ tilgang.

Fundamental investeringstilgang er baseret på idéen om, at valget af virksomheder i porteføljen sker ud fra grundig regnskabsanalyse og dybdegående forretningsforståelse.

Kvantitativ investeringstilgang er baseret på idéen om, at valget af virksomheder baseres på en systematisk proces, der kan beregnes ved hjælp af en computer.

I det nye Basis Globale Aktier kombineres de to tilgange - og selv om det kan lyde oplagt at tage det bedste fra to verdener, er kombinationen sjældent set.

Kvantitativ analyse kommer fremover til at spille en større rolle i Basis Globale Aktier.

Fem-i-én-strategi

Så er der selve strategien – eller rettere: strategier-ne. For det nye Basis Globale Aktier er funderet på hele fem selvstændige investeringsstrategier, der hver især skal kunne generere merafkast ved at udnytte skævvridninger i markedet.

De fem aktiestrategier har forskellige karakteristika og vil klare sig godt på forskellige tidspunkter i den økonomiske konjunkturcyklus - men alle strategier har over tid vist et positivt historisk merafkast.

2 defensive strategier:

  • Kvalitetsaktier -  finansielt gode selskaber med profitable forretningsmodeller, god indtjeningskvalitet, sunde balancer og lavt gearingsniveau.
  • Stabilitetsaktier – selskaber med forholdsvis stabile indtjeninger og stabile aktiekurser.

1 cyklisk strategi:

  • Valueaktier – selskaber, der handler billigt i forhold til den fundamentale værdi. I det længere perspektiv vil denne type selskaber slå markedet.

2 ikke-konjunkturfølsomme strategier:

  • Momentumaktier – selskaber, der oplever medvind på de finansielle markeder.
  • Top 30-aktier – porteføljeforvalternes top 30-aktier. Typisk selskaber, hvis langsigtede forretningsmodel er undervurderet i markedet.

”Ved at sætte de fem strategier sammen, får Basis Globale Aktier en portefølje, som er mindre afhængig af makroøkonomiske forhold og dermed klarer sig godt i både recession og voksende økonomi. Den nye måde at bygge porteføljen op på, forventes at give et stabilt merafkast og dermed befæste Basis Globale Aktiers position som højtydende hjørnesten i en veldiversificeret aktieportefølje” siger Nils Lodberg.

Den 5-strengede strategi betyder, at det nye Basis Globale Aktier investerer i betydeligt flere aktier end forgængeren. Over sommeren er antallet af aktier i porteføljen således øget fra omkring 85 til de godt 400 selskaber, som er det nye niveau.

Dato: 18. september 2019
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld