Menu

Søg på sitet

Korte high yield-obligationer hitter - nyt produkt har rejst over 6 mia. kroner på et halvt år

Obligationer

Pengene strømmer ind i BankInvests produkt Korte HY Obligationer (high yield virksomhedsobligationer), der gik i luften i oktober. Muligheden for et positivt afkast med lav risiko appellerer bredt.

Den 16. oktober sidste år lancerede BankInvest et produkt med kortløbende high yield virksomhedsobligationer, Korte HY Obligationer.

"Vi har længe ønsket at tilbyde en obligationsafdeling med lav risiko og et fornuftigt, positivt afkast, og det forventer vi, at Korte HY Obligationer kan levere," sagde produktspecialist Jens Rundager, BankInvest, ved den lejlighed. Produktet har til fulde levet op til forventningerne.

I skrivende stund er der tegnet investeringsbeviser for over 6 mia. kroner, og afkastet for året ligger p.t. omkring 2,5 %. Det er noget højere end sammenligningsindeksets 0,16% (efter omkostninger og valutaafdækning), som afdelingen officielt sigter efter - selvom sammenligninger er sekundære i Korte HY Obligationer. Her handler det først og fremmest om at tilbyde et positivt afkast ved en lav risiko.

"Vi forventede, at Korte HY Obligationer ville være interessant for et bredt udsnit af investorer på udkig efter noget nyt til at afbalancere deres porteføljer, og det fik vi tydeligvis ret i. Interessen for kombinationen af lav risiko og positivt afkast har været meget stor hos såvel private som professionelle investorer. Det gælder både den helt defensive investor, der ønsker lidt bedre afkastchancer, og den mere offensive, der i den aktuelle markedssituation ønsker at reducere den samlede porteføljerisiko", siger Jens Rundager.


Aktieuro og rentefald skærper interessen

Udviklingen på de finansielle markeder det seneste halve år har også stimuleret interessen. Aktiemarkederne døjer med at finde fodfæste efter nedturen sidste år, og renterne på korte danske statsobligationer simrer igen omkring 0%. Det skærper jagten på investeringer, der trods lav risiko er i stand til at levere et positivt afkast.

Investeringsdirektør i BankInvest, Andrea Panzieri, siger: "Vi begyndte i løbet af 2017 at tænke over produkter, der kunne supplere traditionelle obligationer i takt med at renten nærmede sig nul, samtidig med at kreditpræmierne også blev stadig dyrere. Vi ville gerne lave produkter, der kunne være alternativer til at bevæge sig stadig længere ud på risikokurven. Ud af dette arbejde er der indtil videre kommet to produkter: BI Erhvervsejendomme og BI Korte High Yield Obligationer.

Begge produkter er blevet modtaget virkeligt godt af vores kunder og vores egne interne fonde. For BI Erhvervsejendomme er vi netop nu i gang med anden kapitalforhøjelse, der vil bringe formuen endnu højere end de 2,3 mia. kr. vi har rejst siden juni 2018. For Korte HY Obligationer er formuen på vej over 6 mia. på endnu kortere tid, nemlig siden medio oktober 2018.

Endelig kan vi glæde os over, at begge produkter gjorde præcist det, som de var sat i verden til under markedsuroen i fjerde kvartal 2018 – nemlig at stabilisere porteføljerne med deres stabile afkast"

Udvikling i AuM siden lanceringen af BankInvest Korte HY Obligationer

Risiko

Normalt forbindes high yield med høj risiko på udstederen. Når risikoen på Korte HY Obligationer ikke desto mindre er ganske lav, skyldes det den korte restløbetid på de obligationer, afdelingen investerer i.

"Studier af 40 års data fra ratingbureauet Moody’s har vist, at de fleste betalingsstandsninger sker i de første 3-4 år af en high yield obligations levetid. Det hænger typisk sammen med, at en virksomhed udsteder obligationer som led i en ekspansionsfase. Lykkes strategien, vil konkursrisikoen falde over tid, og derfor er ældre obligationer ikke nær så default-plagede, som de yngre. Den korte ejertid på gennemsnitligt halvandet år giver naturligvis ekstra arbejde med geninvesteringer ved udløb, men der giver samtidig mulighed for at investere til en højere rente, den dag renterne måtte stige", forklarer Jens Rundager.


Erfaren forvalter

Investeringerne i Korte HY Obligationer fordeler sig aktuelt på 100 selskaber. Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer fra USA og Europa samt i mindre omfang virksomheder i fx Latinamerika og Asien. Den daglige forvaltning er lagt i hænderne på Royal London Asset Management, der er specialister på området. Royal London Asset Management har 117 mia. britiske pund under forvaltning og er en del af Storbritanniens største gensidige forsikringskoncern, Royal London, der blev grundlagt for 150 år siden.

Fakta om Korte HY Obligationer:

Globale High Yield obligationer

Typisk 125 obligationer i porteføljen

Porteføljevarighed: Max 2,5 år

Emerging Markets: Max 10 %

CCC-rating og lavere: Max 10 %

Investment Grade-rating: Max 20 %

Formue i ét værdipapir: Max 3 %

150 års erfaring

Korte HY Obligationer forvaltes for BankInvest af Royal London Asset Management med 117 mia. britiske pund under forvaltning.

Royal London Asset Management er en del af Storbritanniens største gensidige forsikringskoncern, Royal London, der har 150 år på bagen.

 

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld