Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,17 0,74 5,17
Benchmark 2,67 0,38 4,93
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 1,19 1,02
Benchmark 3,06 2,12
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,04 -5,21 2,15 -0,21 3,50
Benchmark 4,57 1,62 0,76 0,76 0,62
Udbytte 0,00 0,00 0,00 4,70 0,30
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

102,09

Indre værdi

102,50

Emissionskurs

101,70

Indløsningskurs

0,05 %

Afkast i dag

1,40

Korrigeret varighed

6,10

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 4,89 5,35 N/A N/A
Sharpe Ratio -0,18 -0,01 N/A N/A
Information Ratio -0,40 -0,22 N/A N/A
Tracking Error (%) 4,78 5,29 N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061066255

Startdato

11.10.2018

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management/Royal London Asset Management

Samlet formue (mio. kr.)

3.449

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,89

Transaktionsomkostninger (%)

0,27

Max. emissionstillæg (%)

0,40

Max. indløsningsfradrag (%)

0,40

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Royal London Asset Management

  Royal London Asset Management

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld