Menu

Søg på sitet

Outlook 2018: "Priced for Perfection"

Analyse

BankInvests strategiafdeling præsenterer med "Outlook 2018" sin makroøkonomiske vurdering, af året der kommer. Læs hovedkonklusionerne fra analysen og bliv klogere på de udfordringer du som investor vil blive mødt med i 2018.

Med "Priced for Perfection" *) ønsker BankInvest at pege på flere forhold her på tærsklen til 2018: Efter snart 9 års opsving er store dele af de finansielle markeder prisfastsat særdeles dyrt. Derudover står den globale økonomi sandsynligvis på en cyklisk top. Det sker vel at mærke på et tidspunkt, hvor den globale gældsætning er øget drastisk, og hvor det pengepolitiske pendul vil dreje i strammere retning. Det er en cocktail, der ikke er særlig komfortskabende set fra et investorperspektiv. Sandsynligheden for, at aktie- og obligationsmarkederne kan levere ligeså gode afkast i 2018, som i 2017, er ganske enkelt lav. Vi kommer sandsynligvis til at se ’rigtige’ korrektioner på de store aktiemarkeder, muligvis op mod 10%. Vi er i den sidste fase af en aktiefest, der har skabt et globalt afkast på hele 16% p.a. i DKK siden bunden i 2009. Det tempo er ikke holdbart, for kursstigningerne har for længst overhalet indtjeningsfremgangen.

Samtidig er den økonomiske usikkerhed stigende, men både i positiv og negativ retning. Hvad betyder hele den enorme teknologiske transformation, vi er vidne til? Får vi at se et uventet produktivitetsopsving på tværs af fremstillingsindustrierne, servicefag, den private og offentlige sektor? Det er ikke umuligt! Der er absolut en skole af optimister, der forventer, at vi står på kanten til et radikalt langvarigt produktivitetsopsving og øget vækst og velstand for de fleste. Men omvendt: Hvordan reagerer en bred middelklasse, der er presset af reallønsstagnation, frygt for robotter, modvilje mod immigration, plaget af terror og med vigende tillid til politikere, der skal varetage folkets interesser? Hvad betyder det, at investeringer og værdiskabelse i stigende grad finder sted i immaterielle services og ikke i materielle varer? Hvad indebærer ’the winner takes all’ tendenserne i mange erhverv (tænk: Amazon)? Og er der systemiske risici knyttet til ’kryptovalutaer’?

Det er spørgsmål, der først kan besvares om nogle år. I mange henseender betræder vi jomfruelig jord for hvert skridt, vi tager. Det gør vi altid, når der tages hul på et nyt kapitel i den økonomiske og finansielle rejse gennem tiden. Men denne gang fremstår scenarieusikkerheden større end normalt.

Når det er sagt og skrevet, vil vi godt understrege, at 2018 ikke forventes at blive et år, hvor verden går fra ’asset price inflation’ til ’asset price deflation’. 2018 bliver sandsynligvis ’det moderate år’, hvor væksten globalt set holder sig nogenlunde intakt, hvor inflationen stiger lidt mere, hvor aktierne stiger lidt mere, og hvor renterne stiger lidt mere. Vi forventer, at de væsentligste hovedtendenser bliver som følger: 


De væsentligste konklusioner i Outlook 2018 er:

Konjunkturforløbet:

 • Verdensøkonomien vokser i mageligt tempo – men står på en cyklisk top
 • Næste fase i USA bliver recession. Men ikke i 2018, hvor USA skaber vækst på minimum 2%
 • Eurozonens opsving er mindre modent end i USA og kan godt holde et væksttempo på 2%
 • Kinas vækstrate vil falde, men det sker kontrolleret og med fokus på positive reformer
 • Inflation: Er strukturelt lav, men vil stige cyklisk fordi kapacitetspresset vokser i verdensøkonomien

Pengepolitik:

 • Det globale pengepolitiske pendul drejer gradvis i strammere retning
 • Federal Reserve hæver renten 50bp i 2018 og reducerer QE-balancen gradvis (’QT’)
 • ECB holder renten uændret, men stopper QE-opkøbene i Q4 2018
 • PBOC (Kina) vil guide markedsrenterne op på linje med renteudviklingen i USA

Aktier:

 • Trenden er stadig op, men kurven bliver fladere og risikoen for større korrektioner stiger
 • P/E ekspansion slutter, og virksomhedernes indtjening kommer i fokus
 • Globalt aktieafkast (MSCI AC World) 5-10% (inkl. udbytter)
 • Amerikanske aktier 0-5%. Europæiske og emerging markets 5-10%

Obligationer:

 • 10-årige statsrenter i USA tæt på fair value. Holder sig mellem 2,25-2,75%
 • 10-årige tyske og danske statsrenter trækker op i niveauet 0,5-1%
 • Virksomhedsobligationer: Rentespænd kan falde, men stiger mod udgangen af 2018
 • Emerging markets obligationer: Positiv støtte fra gode ’fundamentals’

FX & råvarer:

 • EUR/USD relativ stabil i interval på 1,15-1,20
 • Svagere kinesisk CNY, men ikke mere end 5% svækkelse mod USD
 • Japanske JPY har – trods de lave renter – potentialet til at styrkes
 • Brent olie mellem 55-60 USD pr. tønde i gennemsnit for året

Risici:

 • Hvad nu hvis inflationen stiger en del mere end ventet?
 • Og hvad hvis omvendt deflationstemaet breder sig igen?
 • Kunne geopolitik (fx Nordkorea) spænde ben for udviklingen?
 • Hvem tænker på cyber-eller bioterrorisme?
 • Den globale gæld er bare steget og steget siden finanskrisen!

 

Ovenstående er et resumé af de væsentligste konklusioner i BankInvests strategiafdelings omfattende analyse "Outlook 2018".

 

Af seniorstrateg Nicolas Tousgaard og chefstrateg Jakob Vejlø

Dato: 15. december 2018
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld