Menu

Søg på sitet

Internationale principper

Hvad er principper for ansvarlige investeringer?

De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI) er baseret på anerkendte internationale konventioner, som er målrettet virksomhedernes investorer, mens FN's Global Compact omhandler den enkelte virksomheds holdning til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

De FN-støttede Principper for Ansvarlige Investeringer

UN PRI blev grundlagt i april 2006 på initiativ af den daværende Generalsekretær Kofi Annan. Han inviterede nogle af de største institutionelle investorer og kapitalforvaltere i verden til i fællesskab med FN at udvikle principper for ansvarlige investeringer. Indgangsvinklen var, at information om miljømæssige- og sociale forhold samt god virksomhedsledelse kan påvirke investorernes afkast. Man arbejder her med det engelske udtryk ESG (Environment, Social og Governance). Som kapitalforvalter er det med andre ord vigtigt at forholde sig til et selskabs niveau og udviklingstrend på disse områder både forud for investeringer, løbende og når investeringen er foretaget.

De seks principper

 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

 

Arbejdet med at indføre principperne (som er illustreret via trekanten) i investeringsanalysen og beslutningsprocessen er kontinuerlig og vurderes årligt af FN's PRI-organisation. BankInvest underskrev de seks FN principper om ansvarlige investeringer den 11. februar 2008.

FN's Global Compact

FN's Global Compact er principper for den enkelte virksomheds holdning til en række forhold om samfundsansvar, som blev introduceret i 1999 af FN.

FN's Global Compact består af følgende 10 principper (ifølge FN's hjemmeside).

Menneskerettigheder

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.


PRI spørgeskema

Arbejdet med at indføre PRI-principperne i investeringsanalysen og beslutningsprocessen pågår, og dette arbejde vurderes årligt af FN's PRI-organisation.

Vær opmærksom på at spørgeskemaet relaterer sig til det foregående års arbejde.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld