Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 0,77 0,29 6,07
Benchmark 0,26 0,19 5,75
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,34 -0,59
Benchmark -2,48 -0,68
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,14 -13,20 -0,66 2,74 5,69
Benchmark 7,82 -13,67 -0,85 2,78 5,98
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

142,25

Indre værdi

142,60

Emissionskurs

141,95

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,20

Korrigeret varighed

4,20

Effektiv rente

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 6,11 6,16 5,30 4,68
Sharpe Ratio -0,69 -0,25 -0,13 0,05
Information Ratio 0,25 0,15 -0,21 -0,56
Tracking Error (%) 0,51 0,44 0,46 0,46

Data fra: 31.05.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019636

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

791

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,02

Transaktionsomkostninger (%)

0,20

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jens Korsgaard Skriver

  Jens Korsgaard Skriver

  Senior Porteføljeforvalter

 • Anders Preisler Skovgaard

  Anders Preisler Skovgaard

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld