Menu

Søg på sitet

Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks.

En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder. Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 40% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer her.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,27 7,84 8,67 1,46 2,01
Benchmark -1,28 5,20 4,72 0,58 1,79
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -3,97 -4,25 -7,46 15,67 -2,94
Benchmark -5,91 -1,90 -6,15 15,72 -1,26
Udbytte 0,00 2,60 0,00 6,00 0,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

95,23

Indre værdi

95,48

Emissionskurs

95,00

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,00

Korrigeret varighed

7,80

Effektiv rente

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 9,44
Sharpe Ratio 0,10
Information Ratio -0,34
Tracking Error (%) 1,57

Data fra: 30.09.2023

Kommentar

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Højrentelande, lokalvaluta.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060012037

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.182

Benchmark

JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,29

Transaktionsomkostninger (%)

0,08

Max. emissionstillæg (%)

0,25

Max. indløsningsfradrag (%)

0,25

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld