Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Danske Aktier A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.


Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Investorinformation og i prospektet.

Porteføljeforvaltere:
Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter (t.v.)
Stefan Ingildsen, seniorporteføljeforvalter (m.f.)
Kitty Grøn, assistentporteføljeforvalter (t.h.)

  

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

 • ISIN DK0016060346
 • Forening Investeringsforeningen BankInvest
 • Startdato 09.06.2017
 • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
 • Investeringsunivers Aktier
 • Børsstatus Noteret
 • Seneste indre værdi 96,90 DKK
 • Valuta DKK
 • Samlet formue (mio. kr.) 3.225
 • Morningstar Rating™
 • Finanstilsynets risikomærkning Gul
 • ÅOP 1,67
  (+0,01% i indirekte handelsomkostninger)
 • Løbende omkostninger 1,60
 • Type Udbyttebetalende
 • Beskatningsform Realisation

Risiko- og afkastprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2018 2017 2016 2015 2014
Produkt -9,31 14,13 1,55 31,61 20,52
Benchmark -7,50 16,82 3,22 30,83 17,22
Udbytte 3,20 13,50 11,60 18,70 11,50
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 10.12.2019)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
4,55 28,49 24,63 11,67 12,19
3,92 24,50 21,33 11,97 12,67
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Sektorfordeling

(Data fra: 30.11.2019)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 30.11.2019)
Navn Sektor Vægt
Novo Nordisk Class B Health Care 9,68%
Vestas Wind Systems Industri 9,63%
Dsv Panalpina Industri 9,61%
Orsted Reguleret industri 6,52%
Carlsberg Class B Stabile forbrugsgoder 4,78%
Coloplast Class B Health Care 4,45%
Gn Store Nord Health Care 4,41%
Ringkjobing Landbobank Finans 4,31%
Tryg Finans 4,26%
Dfds Industri 4,21%
Genmab Health Care 3,80%
A P Moller Maersk Class B Industri 3,80%
Rockwool International Class B Industri 3,69%
Royal Unibrew Stabile forbrugsgoder 3,62%
Danske Bank Finans 3,52%
Per Aarsleff Holding Class B Industri 3,15%
Tcm Group Cykliske forbrugsgoder 2,48%
Schouw And Co Stabile forbrugsgoder 2,48%
Christian Hansen Holding Råvarer 2,40%
Demant Health Care 2,39%
Alk-abello Class B Health Care 1,82%
Broedrene A & O Johansen Pref Industri 1,11%
H+h International Råvarer 1,07%
Orphazyme Health Care 0,58%
Columbus IT 0,32%
Se flere

Risiko 3 år (ultimo måned)

(Data fra: 30.11.2019)
Risiko Produkt Benchmark
Standardafvigelse (%) 11,14 10,79
Sharpe Ratio 0,98
Information Ratio -0,32
Tracking Error (%) 2,87

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Kommentarer

Afdelingen skiftede 1. marts 2016 navn fra at hedde Danmark.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 11.12.2019