Menu

Søg på sitet

John Fisker ny formand for BI Holding A/S (BankInvest-koncernen)

Nyt fra BankInvest

Administrerende direktør John Fisker, Ringkjøbing Landbobank, blev i dag valgt til ny formand for bestyrelsen i BI Holding A/S (BankInvest-koncernen). Han afløser bankdirektør Lars Møller, Spar Nord, der går på pension efter 14 år på formandsposten.

Generalforsamlingen, der fandt sted på Hotel Vejlefjord, tog også afsked med Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank, og Árni Ellefsen, BankNordik, der ikke genopstillede til bestyrelsen. Forsamlingen valgte i stedet direktør Turið F. Arge, BankNordik, bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen, Spar Nord, og bankdirektør Sigurd Linde Simmelsgaard, Djurslands Bank, som nye medlemmer af bestyrelsen.

”Der skal lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og en helt særlig tak til Lars Møller for en enestående indsats for BankInvest. Siden han tog over som formand under Finanskrisen i 2008, har BankInvest udviklet sig til en fokuseret og effektiv kapitalforvalter til gavn for kunder og ejere”, sagde John Fisker, der har været næstformand i samme periode.


Bestyrelsen for BI Holding A/S består herefter af følgende medlemmer:

  • John Fisker, adm. direktør, Ringkjøbing Landbobank (formand)
  • Martin Kudsk Rasmussen, bankdirektør, Spar Nord (næstformand)
  • Jan W. Andersen, viceadm. direktør, Arbejdernes Landsbank
  • Turið F. Arge, direktør, BankNordik
  • Karen Frøsig, adm. direktør, Sydbank
  • Niels Erik Jakobsen, bankdirektør, Jyske Bank
  • Lars Petersson, adm. direktør, Sparekassen Sjælland-Fyn
  • Sigurd Linde Simmelsgaard, bankdirektør, Djurslands Bank

John Fisker, adm. direktør i Ringkjøbing Landbobank, er ny formand for bestyrelsen i BI Holding A/S

Lars Møller, bankdirektør i Spar Nord, går på pension efter 14 år på formandsposten

Dato: 30. marts 2023

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld