Menu

Søg på sitet

BankInvests nye boligprodukt, BI Boligejendomme A/S, er blevet særdeles godt modtaget af BankInvestkunderne, som har tegnet for 2 mia. kroner aktier. Aktierne kan handles på Nasdaq fra og med mandag den 27. juni.

Midt i en ellers turbulent tid på finansmarkederne har BankInvest nu afsluttet salget af aktier i BI Boligejendomme A/S udbudt til BankInvestkunderne. Omkring 10 mio. stk. aktier til en samlet markedsværdi på ca. 2 mia. kroner blev udbudt og afsat.

”Det er et meget, meget tilfredstillende resultat opnået under vanskelige markedsforhold. Investorerne har købt ind på muligheden for eksponering til en lejeboligsektor, som yder betydelig inflationsbeskyttelse. Meget tyder på, at jagten på ledige lejeboliger vil skærpes, nu hvor færre får råd til ejerboliger, og nybyggeriet samtidig hæmmes af pris-, løn- og leveringspres”, siger adm. direktør i BankInvest, Lars Bo Bertram.

Velafprøvet model
BI Boligejendomme A/S er bygget over samme model som søsterproduktet BI Erhvervsejendomme A/S. Det vil sige, at forvalteren af boligporteføljen, AP Pension, udsteder en obligation, som BI Boligeejendomme A/S køber for provenuet fra den netop afsluttede emission. Pengene investeres herefter i porteføljen.
"Vi udbyder reelt en aktie med obligationslignende træk. Aktien giver eksponering til en portefølje af fuldt udlejede, danske boligejendomme, som risikomæssigt minder om kuponen på en obligation. Med den vigtige forskel, at den løbende pengestrøm fra huslejeindbetalingerne inflationsreguleres," forklarer Lars Bo Bertram.

Overkommelig husleje
Porteføljen i BI Boligejendomme A/S omfatter 70 ejendomme i større danske vækstbyer på Sjælland og i Jylland. I alt 1.800 individuelle lejemål på 90 m2 i gennemsnit. Udlejningsprocenten ligger på over 98, og huslejerne er til at betale med almindelige lønninger. Porteføljen forvaltes af AP Pension og Thylander Gruppen.

Omsætningsmulighed
Udover muligheden for at omsætte aktierne på Nasdaq Copenhagen til aktuel markedspris, indeholder modellen en tilbagekøbsaftale, så investorerne på nærmere vilkår kan indløse deres aktier, hvis der ikke er købere på det brede marked. Tilbagekøbsaftalen giver investorerne tryghed for, at de kan sælge deres aktier i BI Boligejendomme A/S, uanset om det bagvedliggende aktiv – ejendommene – også afhændes .

I handelen fra på mandag
BI Boligejendomme A/S har første handelsdag på Nasdaq Copenhagen på mandag den 27. juni 2022. Aktierne har ISIN-kode DK0061797461.

 

Dato: 23. juni 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld