Menu

Søg på sitet

Pressemeddelelse - BankInvest lancerer svanemærket aktiefond

Bæredygtighed

BankInvest lancerer nu en af Danmarks mest ambitiøse, bæredygtige aktiefonde til private investorer, den svanemærkede Globale Aktier Bæredygtig Udvikling. Fonden investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra.

Private investorer og bankkunder viser stigende interesse for at investere deres opsparingsmidler bæredygtigt og ansvarligt samtidig med, at de opnår et afkast. Sådan lyder tilbagemeldingen fra en række lokale og landsdækkende pengeinstitutter bag BankInvest.

Det er ikke længere nok, at opsparingen placeres i virksomheder, der overholder internationale normer og konventioner. Pengene må også gerne arbejde for en bedre verden, bidrage til FN’s verdensmål, og trække klimaet i en grønnere retning.

”Ansvarlige investeringer har vi praktiseret længe. Nu lægger vi et lag ekstra på med en fond, hvor investorerne både kan se og måle, hvor meget de bidrager til den bæredygtige udvikling. Vi fornemmer en klar efterspørgsel, og det er den efterspørgsel, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling skal være med til at dække,” siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

BankInvests Globale Aktier Bæredygtig Udvikling er en svanemærket aktiefond med høje bæredygtige ambitioner.

”Vi har valgt at lægge os frem i feltet. Vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i flere dimensioner og gør det målbart. Samtidig skal investeringsstrategien sikre, at fonden også giver et merafkast over tid”, siger Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter bag Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

”Den nye bæredygtige aktiefond imødekommer de bevægelser, vi ser hos forbrugerne og på investeringsområdet. Med mindre uroen på aktiemarkederne trækker ud, forventer vi, at aktiefonden når 2 mia. kr. i formue i løbet af det første års tid”, siger Lars Bo Bertram.

BankInvests nye aktiefond skal leve op til en række krav og mål:

• Understøtter FN’s verdensmål. De virksomheder, aktiefonden investerer i, vurderes på, hvordan de positivt påvirker FN’s verdensmål. Målet er en såkaldt MSCI SDG-score i porteføljen på mere end 20%. Tallet udtrykker, hvor stor en del af den samlede omsætning i hele porteføljen, som kan relateres til løsningen af et eller flere af FN’s verdensmål. Målingen foretages af MSCI, der anser 20% for højt. Til sammenligning har MSCI AC World-indekset en eksponering på 5,3% mod FN’s verdensmål.

• Mindst 50% lavere CO2-aftryk. Porteføljens virksomheder må i gennemsnit maksimalt udlede CO2-klimagasser, der svarer til 50 % af verdensmarkedsaktieindekset. Målingen foretages af MSCI og omfatter virksomhedens udledning.

Derudover betyder Svanemærket, at aktiefonden skal leve op til disse krav:

• Aktiefonden må ikke investere i sektorer og virksomheder, der er problematiske. Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, korruption og grove miljøovertrædelser. Aktiefonden skal have en høj ESG-rating (karakter for virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse).  Målet er, at investeringsporteføljen i aktiefonden gennemsnitligt har en ESG-rating på AA – det er den næsthøjeste på skalaen. Målingen foretages af MSCI.

• Skærpet normbaseret screening. Konsekvensen af den normbaserede screening af virksomhederne i aktiefonden er også skærpet. Dvs. at en begrundet mistanke om, at en virksomhed har overtrådt internationale normer og retningslinjer, medfører, at den sælges fra og ryger på eksklusionslisten. Screeningen foretages af Sustainalytics.

• Aktivt ejerskab - stemmer til alle generalforsamlinger. BankInvest stemmer til alle aktiefondens virksomheders generalforsamlinger. Enten selv eller i et samarbejde med analysevirksomheden ISS ESG. Det kan være om temaer som fx kapitalstruktur, governance eller aflønning af ledelse.

• Nul investeringer. Aktiefonden må ikke investere i virksomheder: 1) der producerer eller sælger konventionelle våben eller producerer tobak. 2) der udvinder eller raffinerer fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) og uran samt energiproduktion fra disse. Dette måles i praksis ved at forbyde investeringer hvis et selskab har mere end 5% af omsætningen fra en af ovennævnte aktiviteter. 3) For selskaber der er involveret i kontroversielle våben (atomvåben, kemiske og biologiske våben samt klyngevåben og landminer) er omsætningsgrænsen 0%.

Tegningsperioden løber fra den 9. juni – 22. juni 2020.

Dato: 1. juni 2020

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld