Menu

Søg på sitet

BankInvest støtter FN’s Global Compact

Bæredygtighed

BankInvest er netop blevet godkendt som deltager (’participant’) i FN’s Global Compact, der er verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsansvar. Som ’deltager’ er BankInvest med til at sætte fokus på FN’s Global Compacts 10 principper for samfundsansvar. Det er der også økonomisk fornuft i.

BankInvests deltagelse i FN’s Global Compact er en naturlig forlængelse af, at BankInvest som kapitalforvalter i 2008 underskrev FN’s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI, forklarer Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

”Vi er glade for at kunne støtte FN’s Global Compact. Vi ser det som et naturligt næste skridt efter vores tilslutning til UN PRI i 2008 og vores arbejde med såkaldte ESG-forhold i investeringsprocessen gennem flere år. Vi håber at kunne bidrage positivt til at få skabt yderligere fokus på virksomhedernes samfundsansvar. Desuden er det kun logisk, at vi som virksomhed selv står på mål for principperne”, siger Lars Bo Bertram, som også er formand for BankInvests Komité for Ansvarlige Investeringer.

BankInvest har siden begyndelsen af 00’erne arbejdet struktureret med ansvarlige investeringer. Først gennem lancering af etiske fonde og fra 2008 – efter tilslutningen til UN PRI – også ved at indarbejde de såkaldte ESG-forhold (miljø, sociale forhold og god selskabsledelse) i investeringsprocessen.


Godt samfundsansvar kan skabe værdi

”Det vil sige, at vi vurderer de selskaber, som vi på kundernes vegne investerer i, for selskabernes samfundsansvar inden for miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold. Når vi inddrager ESG i vores investeringsprocesser, så supplerer ESG de øvrige tilgængelige oplysninger om et selskab, som vi overvejer at investere i. Vi ser ikke kun på selskabets finansielle og økonomiske oplysninger, men fx også på ESG-forhold. De har stor betydning for, om der skabes eller destrueres værdi i et selskab. Derfor er vurderingen af ESG og selskabers overholdelse af normer, konventioner og FN’s Global Compact også sund fornuft ud fra en økonomisk betragtning ", siger Lars Bo Bertram.

 

Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest, fotograferet foran FN's 17 verdensmål, der pryder væggen i BankInvests reception.

Normbaseret screening af selskaber

Udover at arbejde med ESG-forhold i investeringsprocessen foretager BankInvest også såkaldt normbaseret screening af selskaberne for at tjekke, om de overholder normer, konventioner og FN’s Global Compacts 10 principper inden for bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Sker dette ikke, vil BankInvest oftest forsøge sig med dialog (engagement) med selskaberne for at få dem til ændre adfærd og tage ansvar for en eventuel overtrædelse. Hvis dialogen ikke virker, vil Komitéen for Ansvarlige Investeringer tage stilling til, om selskabet skal sættes på en eksklusionsliste, og investeringerne i det pågældende selskab sælges.


Skal løbende kommunikere om FN’s Global Compact

Deltagelsen i FN’s Global Compact forpligter BankInvest til at arbejde med de 10 Global Compact-principper i virksomheden og til at kommunikere om udviklingen til både FN-systemet og offentligheden.

”BankInvest vil gerne styrke åbenheden om arbejdet med ansvarlighed og vil igennem FN’s Global Compact rapportere om dette arbejde. Det forventes også, at vi involverer os i FN’s 17 Verdensmål for også her at bidrage til at flytte udviklingen i den rigtige retning”, siger Lars Bo Bertram. 


Yderligere oplysninger:


Adm. direktør Lars Bo Bertram, tlf. 4042 7480

Dato: 5. juni 2019
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld