Menu

Søg på sitet

BankInvest fravælger investeringer i kulminer

Bæredygtighed
Foto: Jonny Caspari

Foto: Jonny Caspari

BankInvest fravælger investeringer i selskaber, hvor mere end 25 % af omsætning stammer fra kulminedrift. 96 selskaber overført til eksklusionslisten.

BankInvest har besluttet at fravælge investeringer i selskaber, hvor mere end 25 % af omsætningen stammer fra kulminedrift (termisk kul). Beslutningen reducerer investeringsuniverset med 96 selskaber, der nu er overført til BankInvests eksklusionsliste.

Afbrænding af kul er en hovedkilde til den globale opvarmning, og kulreduktion er derfor et vigtigt element i Paris-aftalens (COP21) mål om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 grader.

Forskellige hensyn

Med beslutningen vil BankInvest ikke længere investere i kulminedrift eller i selskaber, hvor udvinding af termisk kul tegner sig for mere end 25 % af den samlede omsætning. De 25 % er valgt som en afvejning af hensynet til at nedbringe de kul-relaterede investeringer og hensynet til at undgå utilsigtede frasalg af selskaber, som arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningerne.

”Vi har valgt at ekskludere selskaber, der har kulminedrift som hovedbeskæftigelse eller betydeligt forretningssegment. I erkendelse af, at kul spiller en uundværlig rolle i verdens energiforsyning, fastholder vi samtidig muligheden for at investere i selskaber, der bruger kul med omtanke. Det gælder fx danske Ørsted, der er i fuld gang med at udfase kul frem mod 2025. Den slags gode udviklinger vil vi gerne kunne investere i,” siger BankInvests chef for ansvarlige investeringer, Mads Berendt Søndergaard.

Faldende investeringer

Den vestlige verdens kulmineindustri har oplevet faldende investeringsinteresse i de senere år i takt med, at kapitalforvaltere og institutionelle investorer har indført varierende forbud mod investeringer i kulminedrift. Den vigende interesse står dog i kontrast til en fortsat stigende efterspørgsel på termisk kul i især Asien og andre Emerging Markets-lande.

Initiativer for CO2-reduktion

BankInvest har tilsluttet sig de internationale investorinitiativer, Climate Action 100+ og Montréal Pledge, der arbejder for global reduktion af CO2-udledninger. BankInvest er desuden participant i Global Compact, FN-organisationen der også står bag de 17 verdensmål.

Om BankInvest

BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på 106 mia. kr. (ultimo juni 2019).

BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 40 danske lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

 

Yderligere oplysninger:

Head of Responsible Investments
Mads Berendt Søndergaard
tlf. 4087 5527

Dato: 24. oktober 2019
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld