Menu

Søg på sitet

Markant opskrivning af værdien af BankInvest-koncernen

Nyt fra BankInvest

Bestyrelsen i BI Holding A/S (BankInvest-koncernen) har i dag besluttet at indføre en ny værdiansættelsesmodel, der betyder en markant opskrivning af værdien af aktierne i BI Holding A/S (BIH) og af koncernens markedsværdi.

Opskrivningen af BIH-aktierne vil kunne påvirke regnskaberne for flere børsnoterede selskaber. BI Holding A/S ejes i dag af 39 lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

BankInvest-koncernen har de seneste år leveret stærke resultater med vækst i formue under forvaltning og en solid samlet indtjening til aktionærerne. Dette er sket i et særdeles konkurrencepræget marked med pres på priserne og samtidig med, at kompleks, ny lovregulering (bl.a. MiFID II) er blevet implementeret med stigende omkostninger til følge.

”Den skærpede konkurrence og ny regulering har medført et behov for at ændre på BankInvests kapitalgrundlag og værdiansættelsen af aktierne i BI Holding A/S. Vi får med den nye model sat en fair værdi på BankInvest og på de forretningsmæssige aktiviteter, der ligger uden for pengeinstitutternes distribution af BankInvest-produkter”, siger Lars Møller, bestyrelsesformand i BI Holding A/S.

BankInvests hidtidige værdiansættelsesmodel har været lig med bogført indre værdi af egenkapital, dvs. Price/Book (P/B) multipel = 1. Dette er en konservativ værdiansættelse.

Bestyrelsen har nu besluttet en model, hvor værdiansættelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag på 200 mio. kr. forøges ved at gange med en multipel på 3,5. Denne multipel er fastlagt ud fra en model, hvor der netop skelnes mellem forretningsomfang fra ejere (pengeinstitutter som distribuerer BankInvest-produkter) og ikke-ejere (institutionelle kunder) og ud fra en vurdering af afkastkrav og fremtidig vækst.

Ved denne multipel vil værdien af det tilstrækkelige kapitalgrundlag udgøre 700 mio. kr. og hermed opnås en fair markedsværdi på 810 mio. kr. (inkl. reserver efter foreslået udbytte).(Se oversigt nedenfor).


Tilfredsstilende 2017-resultater i BankInvest

BankInvest leverede i 2017 et resultat før skat på 299 mio. kr. Formuen under forvaltning og administration voksede knap 10 % til 149 mia. kr. – bl.a. på grund af en stærk vækst i salget til institutionelle kunder.  

”Vi er tilfredse med resultaterne. BankInvest er en meget veldrevet kapitalforvaltningsvirksomhed, der gennem snart 50 år har leveret værdi til både investorer og ejere, og det skal BankInvest fortsætte med”, siger Lars Møller, bestyrelsesformand i BI Holding A/S.

Selv om der sker konsolidering i både pengeinstitutsektoren og i kapitalforvaltningsindustrien bliver BankInvest ikke en del af denne. BankInvest er ikke til salg, understreger BI Holdings A/S’ bestyrelsesformand.

Ændringerne af BankInvests kapitalgrundlag og den nye værdiansættelsesmodel (se oversigt) har været drøftet med koncernens eksterne revision, Deloitte. 

De nye værdiansættelsesprincipper får først virkning for BankInvests regnskabsår 2018.

 

Yderligere oplysninger:


Bestyrelsesformand Lars Møller, tlf. 2527 0000
Kommunikationschef Dag Holmstad, tlf. 2425 6081


Om BankInvest:


BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på 149 mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 39 danske lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

Dato: 21. marts 2018

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld