Menu

Søg på sitet

Uffe Ellemann-Jensen forlader formandsposten i BankInvest-foreningerne

Nyt fra BankInvest

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen forlader efter 13 år formandsposten i BankInvests investerings- og kapitalforeninger. Det sker på BankInvest-foreningernes ordinære generalforsamling den 6. april 2016.

"Det har været spændende at varetage investorernes interesser og at samarbejde med medarbejderne i BankInvests administration og bestyrelser. Det er ordentlige og dedikerede mennesker, og det skal de også være, når man befatter sig med at forvalte og administrere investorernes opsparinger", siger Uffe Ellemann-Jensen.

Uffe Ellemann-Jensen blev i 2003 formand for BankInvest-foreningerne og afløste den tidligere forbundsformand i Dansk Metal, nu afdøde Georg Poulsen.

Uffe Ellemann-Jensen mener, at investeringsforeningerne som opsparingsprodukt for almindelige investorer står på et stærkt fundament og har vist sig bæredygtige – også i krisetider.

"Når man kigger tilbage på de stormfulde tider, så kan man sige, at grundidéen med at spare op i en investeringsforening har overlevet – og overlevet med tyk streg under. Det fundamentale med at sprede risikoen og investere langsigtet har vist sig at være bæredygtigt også i alvorlige perioder som under finanskrisen. Investeringsforeninger er fortsat Danmarks bedste produkt til opsparing for almindelige investorer", siger Uffe Ellemann-Jensen.

Direktør i BankInvest-foreningernes investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S, Christina Larsen siger:

"Fra BankInvests side skal lyde en meget stor tak til Uffe Ellemann-Jensen, der har ydet en markant og utrættelig indsats for de tusindvis af investorer, der ejer BankInvest-beviser, eller har gjort det gennem årene".

BankInvests foreningsbestyrelse vil efter generalforsamlingen den 6. april 2016 konstituere sig med en ny formand.

Om BankInvest:


BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på mere end 120 mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 37 danske regionale og lokale pengeinstitutter.

Dato: 10. marts 2016
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld