Menu

Søg på sitet

Fonde med danske, nordiske og europæiske aktier topper afkastene i maj 2024

Nyt fra BankInvest

Maj bidrog afkastmæssigt yderligere til den positive udvikling, som danske aktiefonde har vist i løbet af 2024. I modsætning til årets første 4 måneder var det aktiefonde med fokus på danske, nordiske og europæiske aktier, der i maj realiserede de bedste afkast. 

Det skriver Finans Danmark i dag på deres hjemmeside.

2024 har indtil videre været et ganske indbringende år for investorer i danske aktiefonde generelt.  Frem til og med april var det især aktiefonde rettet mod globale og fjernøstlige aktier, der drev udviklingen. Ved udgangen af april tegnede de to kategorier af aktiefonde sig for år-til-dato afkast på henholdsvis 8,6 og 9,9 %, mens afkastene i de øvrige kategorier af aktiefonde lå mellem 3,5 og 7,5 %.

Det billede ændrer sig en del med afkastene for maj måned. Det ses mest tydeligt for fonde, der investerer i danske aktier. Med et afkast i maj på 5,0 % stryger disse fonde til tops blandt alle kategorier af aktiefonde og lander på et år-til-dato afkast på 12,9 %. Den samme udvikling ses for fonde med fokus på nordamerikanske aktier, hvor afkastet i maj løfter år-til-dato afkastet fra 8,6 til 12,6 %. Fonde med fokus på nordiske aktier og europæiske aktier får med afkast for maj på henholdsvis 5,4 og 4,2 %. rettet op på år-til-dato afkastet, der dog stadig ligger under afkastene for globale og fjernøstlige aktier.

Udviklingen er tegn på usikkerhed

”Man skal selvfølgelig glæde sig over den positive udvikling, som de fleste aktiemarkeder er inde i, men de store forskelle i afkastene og ændringerne fra måned til måned bør også give anledning til en vis eftertænksomhed. Udviklingen afspejler uden tvivl, at der fortsat er stor usikkerhed i aktiemarkederne. Ændringer i forventningerne til den fremtidige renteudvikling kan hurtigt afspejle sig i markante justeringer af kurserne på de forskellige markeder og påvirker dermed den relative prissætning på markederne. Investorerne leder naturligt nok efter markeder og selskaber med den mest gunstige prissætning. Her skal man være opmærksom på, at kursen på få enkeltaktier eller specielle sektorer for flere markeders vedkommende kan forklare en stor del af afkastet. De aktuelle markedsforhold er et eksempel på, hvorfor det er en god ide med en pæn spredning på forskellige markeder og sektorer,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Afkastet på 4,2 % i maj for fonde med fokus på europæiske aktier er et eksempel på, hvordan enkeltsektorer kan forklare udviklingen for en hel kategori. Brydes den brede kategori ned i fonde, der har særligt fokus på europæiske small cap aktier og de mere generelle fonde, kan det pæne afkast for maj i høj grad forklares ved ekstraordinært gode afkast i small cap sektoren. Disse fonde realiserede i maj et afkast på 6,4 % mod et afkast i de generelle fonde på 3,5 %.

”Afkastet for europæiske aktiefonde i maj dokumenterer behovet for at være opmærksom på de underliggende forhold. Det gode afkast er ikke udtryk for en ændret prissætning af europæiske aktier generelt, men i højere grad, at investorerne har fået mere tillid til de små og mellemstore europæiske virksomheder. Det kan der være mange grunde til, og det bliver spændende at se, om der er tale om en mere varig tendens,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Dansk aktiefond fra BankInvest hædret af Morningstar

Også BankInvests danske aktieafdelinger har leveret positive afkast i 2024. Tidligere på året kårede det uafhængige analyseinstitut Morningstar BankInvests aktiefond Fokus Danske Aktier til bedste danske aktiefond 2024. Aktiefonden har i år præsteret et år til-dato-afkast på 27,5 %.

> Fokus Danske Aktier hædret af Morningstar 

 

Månedens highlights:

  • Nettoformuen i de danske detailfonde var på 1.141 mia. kr. ved udgangen af maj. Det er en stigning på 27mia. kr. sammenlignet med måneden før.
  • I maj var nettokøbet af investeringsbeviser 11 mia. kr. Ved udgangen af maj var det samlede nettokøb i 2024 på 29 mia. kr.
  • Det største nettokøb i maj var i fondskategorien ’Aktier Globale’, hvor der netto blev købt for 8,8 mia. kr.
  • 24 af de 27 fondskategorier leverede positive afkast i maj. Ved udgangen af maj havde 22 af de 27 kategorier leveret et positivt afkast i 2024.
  • Fondskategorien ’Aktier Norden tegnede sig med et afkast på 5,37 pct. for det højeste formuevægtede afkast i maj.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 17. juni 2024
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld