Menu

Søg på sitet

Samarbejde med AP Pension om boligejendomme ophører

Nyt fra BankInvest

BI Boligejendomme A/S er investeret i en portefølje bestående af udlejede danske boligejendomme, forvaltet af AP Pension.

Konkret sker investeringen via en obligation udstedt af AP Udsteder K/S.

AP Pension har meddelt BI Boligejendomme A/S, at de ønsker at benytte deres ret til at førtidsindfri obligationen primo juli 2024.

Når det sker, vil BI Boligejendomme A/S blive tilført likvider fra indfrielsen af obligationen, og vil herefter ikke længere være eksponeret til en boligportefølje.

Bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S vil nu sondere selskabets strategiske muligheder, herunder andre investeringsmuligheder inden for selskabets investeringsstrategi, selskabslikvidation, m.v.

Som led i sonderingerne vil selskabet rådføre sig med investorkredsen.

Bestyrelsen forventer inden udgangen af maj måned 2024 at kunne give nærmere information om resultatet af disse sonderinger.

Selskabets indre værdi og forventninger til årets resultat vurderes ikke mærkbart påvirket af selve obligationsindfrielsen.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 16. maj 2024
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld