Menu

Søg på sitet

Fusion af afdelingerne Europa Small Cap Aktier KL og Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Nyt fra BankInvest

Afdeling Europa Small Cap Aktier KL fusionerer ind i Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Bestyrelsen i Investeringsforeningen BankInvest har den 20. marts 2024 oprettet fusionsplan vedrørende fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL (SE-nr. 34 18 54 41) og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL (SE-nr. 44 28 52 31) begge under Investeringsforeningen BankInvest (CVR-nr. 26 22 00 92) med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Desuden har bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest udarbejdet en fusionsredegørelse, der supplerer fusionsplanen.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest den 23. april 2024, samt at fusionen efterfølgende godkendes af Finanstilsynet. [Edit 24. april 2024: Fusionen blev vedtaget på generalforsamlingen den 23. april.]

Fra den 22. marts 2024 vil der på Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Europa SmallCap Aktier KL's (den ophørende afdeling) kontor på Bredgade 40, 1260 København K, i overensstemmelse med § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

  • Fusionsplan;
  • Fusionsredegørelse for den ophørende afdeling;
  • Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i den ophørende afdeling;
  • Seneste årsrapport for den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling.

Derudover er dokument med Central Information for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Europa Small Cap Aktier KL (den ophørende afdeling) er blevet opdateret med et afsnit vedrørende ovennævnte fusion.

Dokumenterne kan ligeledes downloades herunder.


Dokumenter vedr. fusionen:

Dato: 20. marts 2024 / Opdateret: 24. april 2024
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld