Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer politik for fossile investeringer

Nyt fra BankInvest

Udledningen af CO2 til atmosfæren skal nedbringes, og i den omstilling spiller fossile brændsler en nøglerolle. Derfor har BankInvest med virkning fra 1. januar 2024 fastlagt en politik for fossile investeringer med tre elementer: eksklusion, udfasning og inklusion. Når planen er fuldt indfaset i 2030/2035, vil BankInvest alene investere i fossile selskaber, der udviser omstillingsparathed.

”80 pct. af verdens energiproduktion kommer fra kul, olie og gas, som uundgåeligt vil udgøre en betydelig del af energimixet mange år endnu. Den virkelighed håndterer vi ved at investere i selskaber, der udviser omstillingsparathed. Resten vil blive udfaset over de næste år”, siger Jakob Møller Petersen, chef for ESG i BankInvest.

Trafiklysmodel

Den nye politik følger en trafiklysmodel, hvor ”røde” selskaber ekskluderes, ”gule” selskaber udfases frem mod 2030 (emerging markets-fonde dog 2035), mens de ”grønne” selskaber inkluderes i investeringsuniverset, så længe de lever op til en række objektive kriterier.

Den nye politik gælder for alle BankInvests fonde. Nogle fonde har skærpede krav til bæredygtighed, og her kan der fra 1. januar 2024 kun investeres i omstillingsparate ”grønne” selskaber. BankInvests bæredygtige artikel 9-fonde investerer ikke i fossil energi. 

”Vores politik skal gerne afspejle, at vi forholder os konstruktivt kritisk til olie-gas sektoren, som har afgørende betydning for den grønne omstilling. Ifølge det Internationale Energiagentur, IEA, kan energiselskaber spille en vigtig rolle i den grønne transition, hvis de arbejder på at nedbringe deres CO2-aftryk fra den energi, de udvider, og samtidig følger en troværdig transitionsplan. Den håndfuld af selskaber vil vi gerne kunne investere i”, siger Jakob Møller Petersen.

Faktaboks

  • For Investeringsfonde, der har deres primære investeringsområde i Emerging Markets, sker udfasning frem mod 2035
  • BankInvests politik for fossile investeringer gælder for alle fonde etableret af BankInvest, hvor BankInvest beslutter investeringsunivers og investeringspolitik.
  • Institutionelle mandater kan vælge at tiltræde hele eller dele af BankInvest fossilpolitik.
  • BankInvests fuldt bæredygtige svanemærkede fonde investerer ikke fossilt.
  • BankInvest har generelt forbud mod investering i selskaber, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand samt olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder

Download retningslinjerne herunder

Dato: 5. januar 2024
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld