Menu

Søg på sitet

Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. Heldigvis modtager SKAT automatisk mange af de oplysninger, der skal bruges direkte fra pengeinstitutterne. Din årsopgørelse vil derfor i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra BankInvests investeringsbeviser.

BankInvest tilbyder to skatteguider:

Skatteguide - gældende for udbytter og avancer/tab i 2022

I denne guide finder du bl.a:

  • Oversigt over hvilket skattemiljø BankInvests afdelinger hører under
  • Angivelse af rubriknummer ved udbytter samt ved avancer/tab ved salg af investeringsbeviser
  • Oversigt over investeringsafdelingernes udbytter udbetalt i 2022 og 2023.

Skatteguide - generelt om SKAT

I denne guide finder du bl.a:

  • Generel beskrivelse af gældende skatteregler for frie midler, pensionsmidler og midler under virksomhedsskatteordningen
  • Orientering om opgørelsesmetoder

 

Dato: 8. februar 2023 / Opdateret: 21. marts 2023
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld