Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BI Private Equity

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 20. september 2022, kl. 11.00, i nedennævnte kapitalforening:

Kapitalforeningen BI Private Equity


Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

 

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 12. september 2022, kl. 23.59.

 

Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til likvidator eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 12. september 2022, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, pr. e-mail til [email protected] eller udfyldes elektronisk via bankinvest.dk/portal.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

 

Dokumenter i forb. med generalforsamlingen

Dato: 1. september 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld