Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer Børsnoterede Alternativer

Alternative investeringer

I BankInvest vil vi gerne give almindelige investorer de samme muligheder, som professionelle og private velhavere.

Derfor lancerer vi nu vores tredje alternative fond, Børsnoterede Alternativer, som er en almindelig investeringsforening, så alle kan være med. Fonden investerer i fire overordnede alternativklasser med hver deres styrke i ét produkt. En mindre andel investeres i andre alternativer. Det giver en eksponering med stor risikospredning.

Vores investeringsdirektør Andrea Panzieri fortæller mere om fonden i videoen nedenfor.


Børsnoterede Alternativer noteres på OMX Nasdaq Copenhagen. Første handelsdag forventes at blive den 30. september. Børsnoterede Alternativer er ratet som risiko 6 på EU's risikoskala (SRRI), hvilket er ensbetydende med høj risiko. Børsnoterede Alternativer er velegnet til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år. Der er risiko for, at afkastet kan svinge betydeligt og i perioder være negativt.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 16. september 2022

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld