Menu

Søg på sitet

BI Boligejendomme A/S tilbyder boliginvestering for alle

Alternative investeringer

Midt i en turbulent tid på finansmarkederne lancerer BankInvest nu BI Boligejendomme A/S. BI Boligejendomme tilbyder private investorer eksponering til boligudlejningsejendomme, som er et stabilt aktiv med lav risiko og god inflationsbeskyttelse af formuen.

Formuen i BI Boligejendomme bliver investeret i en portefølje bestående af 70 boligudlejningsejendomme i større danske vækstbyer på Sjælland og i Jylland. Tilsammen huser porteføljen 1.800 individuelle lejemål på 90 m2 i gennemsnit. Udlejningsprocenten er over 98 %, og huslejerne ligger på niveauer, som almindelige gode lønninger kan betale.

Porteføljen forvaltes af AP Pension samt Thylander Gruppen. Sidstnævnte forvalter i samarbejde med pensionskasser og andre institutionelle, professionelle investorer en portefølje på 15 mia. kr. med et samlet etageareal på 800.000 m2.

Efterspørgsel på lejebolig stiger

Thylander Gruppens bestyrelsesformand, Lars Thylander, har 40 års erfaring med ejendomsmarkedet. Han vurderer, at den aktuelle udvikling med stigende renter og inflation samt stigende byggeomkostninger vil øge efterspørgslen på udlejningsboliger i mellemprislejet i de kommende år.

”De stigende renter betyder, at flere og flere boligkøbere har svært ved at blive købergodkendt af banken. Samtidig er nybyggeriet hårdt ramt af stigende byggeomkostninger, og da de fleste boligudlejningsprojekter under opførsel er afsat på forhånd, venter vi øget efterspørgsel på lejeboliger, som kan betales med almindelige gode lønninger”, siger Lars Thylander.

Han ser flere modsatrettede tendenser på ejendomsmarkedet lige nu:

”På den ene side kan de øgede renteudgifter, og dermed finansieringsomkostninger, sætte ejendomspriserne under pres. På den anden side skaber den stigende inflation en øget efterspørgsel på realaktiver, der giver beskyttelse mod inflation, og her er ejendomme jo en klassisk safe haven. Det gælder både for danske investorer, og også for de udenlandske, som har et godt øje til Danmark. Ikke mindst i urolige tider. Og så er det vel værd at bemærke at renter og realrenter stadig er meget lave”, siger Lars Thylander.

Den aktuelle interesse efter ejendomme bekræftes af en undersøgelse foretaget af Deutsche Bank. I undersøgelsen svarer 43 % af de adspurgte (560 globale professionelle investorer), at de vil investere i ejendomme, hvis inflationsudviklingen bider sig fast.

Samme model som søsterproduktet

BI Boligejendomme A/S fungerer efter helt samme model som søsterproduktet BI Erhvervsejendomme A/S, der investerer i en portefølje af Erhvervsejendomme forvaltet af PFA.

Modellen indeholder særligt en tilbagekøbsaftale, så investorerne på nærmere vilkår kan sælge deres aktier, når de måtte ønske det[1]. Tilbagekøbsaftalen giver investorerne tryghed for, at de kan realisere deres aktier i BI Boligejendomme, selv om ejendomme per definition er en illikvid investering, som ikke handles fra dag til dag.

BI Boligejendomme A/S noteres på OMX Nasdaq Copenhagen. Første handelsdag forventes at blive den 27. juni. BI Boligejendomme A/S er ratet som risiko 2 på EU's risikoskala (SRRI), hvilket er ensbetydende med lav risiko.

[1] Der er fastsat et månedligt indløsningsloft på 2 % eller sammenlagt et indløsningsloft på 5 % af selskabets formue inden for en tre måneders periode. BI Boligejendomme har indgået aftale om en stående kreditfacilitet, som sikrer, at investorernes indløsningsanmodninger kan imødekommes.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 7. juni 2022 / Opdateret: 10. juni 2022

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld