Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger i BankInvest-foreningerne

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 28. april 2022, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

  • Investeringsforeningen BankInvest
  • Investeringsforeningen BankInvest Engros
  • Investeringsforeningen BI
  • Kapitalforeningen BankInvest Select

Generalforsamlingerne finder sted på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingerne, idet de efter ind-arbejdet praksis foreslås afviklet samlet for alle foreninger med afdelinger.

Adgangskort og stemmeret

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk på investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingerne er noteret på vedkommende investors navn i de respektive foreningers ejerbog.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 20. april 2022, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingerne, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest onsdag den 20. april 2022, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

 


Dokumenter vedr. generalforsamlingerne

 

 

Investeringsforeningen BankInvest

 

Kapitalforeningen BankInvest Select

 

Investeringsforeningen BI

 

Investeringsforeningen BankInvest Engros

Dato: 8. april 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld