Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BI Private Equity

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022, kl. 18.00, i nedennævnte kapitalforening:

Kapitalforeningen BI Private Equity

Generalforsamlingerne afholdes på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.


Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via Investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 20. april 2022, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrel-sen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest onsdag den 20. april 2022, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, pr. e-mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via Investorportalen.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

 

Dokumenter vedr. generalforsamlingen

 

Dato: 11. april 2022
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld