Menu

Søg på sitet

Forslag om fusion af afdelinger i Værdipapirfonden BankInvest med afdelinger i Investeringsforeningen BIL Danmark

Nyt fra BankInvest

Bestyrelsen for BI Management A/S har på vegne af Værdipapirfonden BankInvest og bestyrelsen for Investeringsforeningen BIL Danmark den 19. november 2021 godkendt en fælles fusionsplan vedr. fusion af følgende afdelinger:

• Investeringsforeningen BIL Danmark, afdeling Selection Lav Akk. KL (ophørende afdeling) fusionerer med Værdipapirfonden BankInvest, afdeling Optima 30 Akk. KL (fortsættende afdeling).

• Investeringsforeningen BIL Danmark, afdeling Selection Middel Akk. KL (ophørende afdeling) fusionerer med Værdipapirfonden BankInvest, afdeling Optima 55 Akk. KL (fortsættende afdeling).

• Investeringsforeningen BIL Danmark, afdeling Selection Høj Akk. KL (ophørende afdeling) fusionerer med Værdipapirfonden BankInvest, afdeling Optima 75 Akk. KL (fortsættende afdeling).

Bestyrelsen for BI Management A/S har på vegne af Værdipapirfonden BankInvest endvidere udarbejdet et fusionsinformationsdokument.

Finanstilsynet har nu forhåndsgodkendt afdelingsfusionerne. Afdelingsfusionerne er betinget af, at disse vedtages af investorerne i de ophørende afdelinger i Investeringsforeningen BIL Danmark på en ekstraordinær generalforsamling den 30. december 2021, samt betinget af at afdelingsfusionerne efterfølgende godkendes endeligt af Finanstilsynet.

Fusionsplanen og fusionsinformationsdokumentet samt øvrige bilag vil i henhold til bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS § 32 fra den 28. december 2021, kl. 10.00 være fremlagt til eftersyn på Værdipapirfondens BankInvests kontor, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Fra det tidspunkt, hvor fusionsdokumenterne fremlægges til eftersyn på Værdipapirfondens BankInvests kontor og hjemmeside, kan investorerne kræve sig indløst uden yderligere omkostninger end indløsningsomkostninger. Denne ret til indløsning gælder til og med 6. april 2022.

 

Dato: 28. december 2021

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld