Menu

Søg på sitet

I Indien lægger de vind og sol på lager

Bæredygtighed

Indien er synonym med høj økonomisk vækst, og det kan selv en barsk Corona-epidemi ikke ændre ved. I 2021 forventer Verdensbanken m.fl. en vækst på 7-9 %, alt efter hvem man spørger.

Økonomisk vækst kræver energi. Det øger efterspørgslen på elektricitet, som igen øger den globale CO2-udledning i et land*, hvor 75 % af energiproduktion kommer fra kulkraft. Indien har frem mod 2030 forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen** med ca. 40 % i forhold til 2005-niveau.

Om Indien som verdens 3. største CO2-udleder når i mål, er usikkert - men de grundlæggende forudsætninger er til stede. Indien er nemlig ét af de lande, hvor vedvarende energianlæg kan opføres og producere strøm til priser, der matcher kulfyret el-produktion. Det skyldes, at de indiske guder har begunstiget de 1,4 mia. indere med både stærk sol og områder med stabile kraftige vinde i lange perioder.

Indien er verdens 3. største CO2-udleder men har forudsætningerne for vedvarende energianlæg.

Men hvordan kan vind og sol tage konkurrencen op med kulværkerne, der jo i modsætning til sol og vind kan levere strøm på kommando? Svaret er lagring, og det er netop hvad virksomheden Greenko, en af de største aktører inden for vind- og solenergi i Indien, har sat sig for. Selskabet kontrollerer en samlet el-produktion på 17 GWh, svarende til den samlede danske vindproduktion.

Greenko er gået i gang med en større investering i opbevaring af overskydende energi til senere brug. Projektet, med et budget på 10 mia. kroner,  går ud på at anvende overproduktionen fra kraftig blæst og bagende sol til at pumpe vand op i et højere beliggende reservoir. Herfra kan vandet ledes tilbage gennem turbiner, der producerer grøn strøm efter behov.

Du kan læse mere om projektet her:
https://greenkogroup.com/IR2019-20/future-projects.php

BankInvest-fondene Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling, Emerging Markets Obligationer og Emerging Markets Korte Obligationer er aktuelt investeret i obligationer udstedt af Greenko med sikkerhed i udvalgte vind- og solcelleparker, som er fordelt over flere indiske delstater.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 18. august 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld