Menu

Søg på sitet

Brev til statsledere: Skru op for klimaindsatsen

Nyt fra BankInvest

BankInvest har sammen med 456 andre investorer fra hele verden med tilsammen 250 billioner kroner (250.000.000.000.000 kr.) under forvaltning underskrevet 2021 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis.

Brevet er en opfordring til regeringsledere verden over, om at skrue markant op for de nationale klimamålsætninger. Det er nødvendigt, hvis Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader skal blive til virkelighed, så vi dermed undgår de værste følgevirkninger af klimaforandringerne. 

Brevet - der kommer forud for G7 topmødet i morgen i UK og FN’s 26. klimakonference senere på året - indeholder en opfordring til alle landes regeringer om bl.a. at:

  • Styrke de nationale målsætninger for 2030, der begrænser global opvarmning til 1,5 grader.
  • Opstille konkrete mål for neutraliserede CO2-udledninger (Net Zero) i 2050 med klare handlingsplaner helt ned på sektorniveau.
  • Give private investorer større incitament til at investere i klimaneutrale løsninger
  • Sikre tiltag, der inden 2030 udfaser tilskud til fossile brændsler, afvikler energi fra termisk kul og stopper udbygningen af CO2-intensiv infrastruktur.

Brevet til regeringslederne er det seneste af en række fælles investorinitiativer, som BankInvest har tilsluttet sig de seneste par år for at understøtte en bæredygtige udvikling.

I april tiltrådte BankInvest Net Zero Asset Manager initiativet, der forpligter underskriverne til at arbejde for af neutralisere udledningen af drivhusgasser fra investeringer inden 2050 med faste delmål undervejs.

Læs brevet her: 
2021 Global Investor Statement

Læs også:
BankInvest tilslutter sig nyt klimainitiativ

Dato: 10. juni 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld