Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger i BankInvest-foreningerne

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 22. april 2021, kl. 11.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

  • Investeringsforeningen BankInvest
  • Investeringsforeningen BankInvest Engros
  • Investeringsforeningen BI
  • Kapitalforeningen BankInvest Select

Generalforsamlingerne finder sted hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningerne indbydes til at deltage i generalforsamlingerne, idet de efter ind-arbejdet praksis foreslås afviklet samlet for alle foreninger med afdelinger.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Investorer, som uanset foreningernes opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, generalforsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til genera-forsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger.

 

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk på investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 14. april 2021, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingerne, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningerne i hænde senest onsdag den 14. april 2021, kl. 23.59.
Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til juv@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www.bankinvest.dk/portal.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingerne er noteret på vedkommende investors navn i de respektive foreningers ejerbog.

 

Dokumenter vedr. generalforsamlingerne

 

 

Investeringsforeningen BankInvest

 

Kapitalforeningen BankInvest Select

 

Investeringsforeningen BI

 

Investeringsforeningen BankInvest Engros

Dato: 7. april 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld