Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BI Private Equity

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger torsdag den 29. april 2021, kl. 13.00, i Kapitalforeningen BI Private Equity.

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens forvalter, BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Enhver investor i foreningen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve deres investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Investorer, som uanset foreningens opfordring ønsker at deltage fysisk i den ordinære general-forsamling, skal være opmærksomme på, at der gælder restriktioner i forhold til de lokaler, general-forsamlingen afholdes i. Dette kan betyde, at visse personer muligvis ikke kan få adgang til general-forsamlingen grundet rejsehistorik, karantæne eller tegn på sygdom. Investorer, der deltager fysisk i generalforsamlingen, skal desuden bære mundbind i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger.

Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger.

 

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via Investorportalen ved anvendelse af NemID. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er onsdag den 21. april 2021, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrel-sen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest onsdag den 21. april 2021, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til juv@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via Investorportalen.

 

Dokumenter vedr. generalforsamlingen

 

Dato: 14. april 2021
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld