Menu

Søg på sitet

Ny rapport: Klima og uddannelse højt på BankInvests agenda

Bæredygtighed

Klima, repræsentation på arbejdspladsen og mulighed for uddannelse. Det er nogle af de indsatser, BankInvest arbejder med, hvilket fremgår af den rapport, der nu er indsendt til FN-organisationen Global Compact.

BankInvest tilsluttede sig i 2019 FN’s Global Compact, der er verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsansvar og som blandt andet arbejder for at fremme FN’s Verdensmål.

Virksomheder, der har tilsluttet sig Global Compact, skal hvert år redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. 2020-rapporten viser punkt for punkt BankInvests tiltag i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøområdet og antikorruption.


Lige muligheder og uddannelse

Til at forebygge diskrimination på arbejdspladsen, har BankInvest sat et mål om bedre repræsentation af køn og minoriteter på ledelsesniveau. Derudover er der udarbejdet og implementeret en handleplan mod mobning, seksuel chikane og andre typer af diskrimination.

Viden og uddannelse står også højt på dagsordenen. Det gælder både hos BankInvests ansatte, som under Covid-19 har videndelt online, men også for verden omkring os. BankInvest har som mål at skabe lige muligheder for alle. Det gøres bl.a. ved at støtte op om initiativer, der sender flere børn i skole.


El-cykler og økologi

BankInvest ønsker at måle, reducere og kompensere for energiforbruget i virksomheden. Det gælder både strømforbrug, transport og krav til bygningen, hvor de ansatte arbejder.

Fra marts 2021 er leveringen af energien til BankInvest CO2-neutral. Derudover stilles der fx krav til kantinen, som dagligt tilbyder vegetariske retter, bruger overvejende økologiske fødevarer, og prioriterer at handle lokalt.

Til møder ude i byen stilles der el-cykler til rådighed, som benyttes flittigt, når det er tidsmæssigt fornuftigt. Det er også muligt at oplade sin el-bil i BankInvests kælder.


Bæredygtigt aftryk

For kunder og andre, der vil vide mere om bæredygtigheden i investeringsaktiviteterne, udgiver BankInvest kvartalsoversigten Bæredygtigt aftryk. Oversigten kortlægger investeringsporteføljernes CO2-aftryk, ESG-profil og bidrag til FN’s verdensmål.

 

Om Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ inden for udvikling af virksomheders samfundsansvar med knap 13.000 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 forskellige lande.

Virksomheder, der er godkendt som deltager (”participant”) i Global Compact, forpligter sig til at arbejde aktivt med 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Virksomhederne forpligter også til at arbejde strategisk med FN’s Verdensmål.

Dato: 31. marts 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld