Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BI Private Equity

Nyt fra BankInvest

I forlængelse af den oprindelige indkaldelse af 1. april 2020 til ordinær generalforsamling, som blev aflyst på grund af COVID-19, indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BI Private Equity.

Generalforsamlingen finder sted mandag den 29. juni 2020, kl. 10.00
hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Adgangskort


Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via investorportalen ved anvendelse af NemID.

Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er fredag den 19. juni 2020, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest fredag den 19. juni 2020, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, pr. post, pr. e-mail til cja@bankinvest.dk eller udfyldes elektronisk via www. bankinvest.dk/portal.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens ejerbog.

Dato: 11. juni 2020
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld