Menu

Søg på sitet

Virksomhedsobligationer HY Jyske Capital A

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som f.eks. Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som f.eks. Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal primært have en karakter under BBB-. Ikke-børsnoterede obligationer handlet på det amerikanske marked for High Yield obligationer skal på købstidspunktet minimum have en karakter på C. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 4,81 1,00 11,72
Benchmark 2,90 0,81 9,36
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,56 2,20
Benchmark 0,41 1,93
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 10,00 -12,19 4,54 4,49 8,82
Benchmark 10,87 -11,66 3,41 3,72 10,13
Udbytte 0,00 0,00 2,20 0,40 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

110,95

Indre værdi

111,45

Emissionskurs

110,45

Indløsningskurs

0,06 %

Afkast i dag

3,50

Korrigeret varighed

7,00

Effektiv rente

Data fra: 15.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 7,53 9,51 8,39 7,49
Sharpe Ratio -0,21 0,11 0,12 0,17
Information Ratio 0,05 0,12 -0,14 -0,36
Tracking Error (%) 1,80 1,83 1,58 1,58

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060461424

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.770

Benchmark

50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Cap afdækket til DKK. Revægtet månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,27

Transaktionsomkostninger (%)

0,34

Max. emissionstillæg (%)

0,43

Max. indløsningsfradrag (%)

0,43

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Jyske Bank

  Jyske Bank

  Ekstern forvalter

 • MAN GLG

  MAN GLG

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld