Menu

Søg på sitet

Mellemlange Danske Obligationer Akk. A

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet mellemlang løbetid i gennemsnit.

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,64 0,60 N/A
Benchmark 1,15 0,66 4,71
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt N/A N/A
Benchmark -1,46 -1,29
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark 4,58 -8,90 -3,09 1,09 2,51
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

102,81

Indre værdi

102,96

Emissionskurs

102,65

Indløsningskurs

-0,07 %

Afkast i dag

3,70

Korrigeret varighed

3,30

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) N/A N/A N/A N/A
Sharpe Ratio N/A N/A N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Kommentar

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062500849

Startdato

01.12.2023

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

164

Benchmark

50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,49

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,15

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld