Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Region: Danmark

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,16 1,10 0,11 1,79 2,49
Benchmark 0,21 0,99 -0,27 1,63 1,58
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
2,59 1,10 3,12 4,51 -0,08
2,30 1,55 0,14 3,23 0,24
3,10 1,90 1,60 2,10 3,30

97,74

Indre værdi

97,90

Emissionskurs

97,58

Indløsningskurs

-0,03 %

Afkast i dag

5,70

Korrigeret varighed

0,30

Effektiv rente

Data fra: 26.10.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 3,41
Sharpe Ratio 1,00
Information Ratio 0,46
Tracking Error (%) 1,67

Data fra: 30.09.2020

Kommentar

Fusion 2019
Afdelingerne Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer KL fusionerede august 2019

» Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusionen

 

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109531

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

7.078

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,55

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

0,50

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld