Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Region: Danmark

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt -0,72 -0,11 5,10
Benchmark -1,80 -0,48 3,15
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -3,43 -2,46
Benchmark -3,50 -2,37
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,87 -15,28 -2,97 1,38 2,59
Benchmark 5,59 -13,70 -1,89 0,95 2,30
Udbytte 0,00 0,00 0,00 1,00 3,10
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

84,69

Indre værdi

84,82

Emissionskurs

84,56

Indløsningskurs

0,06 %

Afkast i dag

5,50

Korrigeret varighed

3,40

Effektiv rente

Data fra: 30.05.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 6,43 5,45 4,75 4,30
Sharpe Ratio -0,85 -0,60 -0,32 0,02
Information Ratio -0,10 -0,13 0,11 0,24
Tracking Error (%) 1,97 1,71 1,53 1,44

Data fra: 30.04.2024

Kommentar

Fusion 2019
Afdelingerne Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer KL fusionerede august 2019

» Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusionen

 

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109531

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

9.054

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,46

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,15

Max. indløsningsfradrag (%)

0,15

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld