Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet lang løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen.

Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Bemærk, at andelsklassen for nærværende har negative forventede horisontafkast og derfor muligvis ikke længere er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil andelsklassen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstitutter til 0 % og samtidig har en kort tidshorisont.
Region: Danmark

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 2,59 1,10 3,12 4,51 -0,08
Benchmark 2,30 1,55 0,14 3,23 0,24
Udbytte 3,10 1,90 1,60 2,10 3,30

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,15 0,51 -1,63 1,81 2,37
-0,16 0,44 -1,98 1,41 1,42

Data fra: 12.08.2020

97,20

Indre værdi

97,36

Emissionskurs

97,04

Indløsningskurs

0,00 %

Afkast i dag

5,50

Korrigeret varighed

0,20

Effektiv rente

Data fra: 13.08.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 3,54
Sharpe Ratio 1,02
Information Ratio 0,38
Tracking Error (%) 1,75

Data fra: 31.07.2020

Kommentar

Fusion 2019
Afdelingerne Udenlandske Obligationer KL og Lange Danske Obligationer KL fusionerede august 2019

» Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusionen

 

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016109531

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

7.064

Benchmark

Nordea DK Bond CM 6Y Gov. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Denmark Traded

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,55

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

0,50

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld