Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres globalt i virksomhedsobligationer. Placeringen af midler globalt betyder, at der både kan investeres i de udviklede markeder som fx Europa og USA samt de mindre udviklede markeder som fx Latinamerika og Asien. Strategien indeholder ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet gennemsnitlig løbetid på mellem 0 og 3 år.

Afdelingen kan maksimalt placere 20 % af formuen i værdipapirer, der har en rating på BBB- eller derover. Såfremt værdipapiret har en rating kan maksimalt 10 % af afdelingens formue være placeret i værdipapirer, der har en rating på CCC eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,73 -1,11 -0,99 N/A N/A
Benchmark 0,06 0,61 0,72 0,68 0,73
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
3,50 N/A N/A N/A N/A
0,62 0,69 0,73 0,85 0,88
0,30 0,00 N/A N/A N/A

101,04

Indre værdi

101,45

Emissionskurs

100,60

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

1,20

Korrigeret varighed

3,60

Effektiv rente

Data fra: 23.10.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061066255

Startdato

11.10.2018

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management/Royal London Asset Management

Samlet formue (mio. kr.)

8.167

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,94

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

0,82

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Royal London Asset Management

  Royal London Asset Management

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld