Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Bemærk, at andelsklassen for nærværende har negative forventede horisontafkast og derfor muligvis ikke længere er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil andelsklassen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstitutter til 0 % og samtidig har en kort tidshorisont.

Region: Danmark

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt -0,09 -0,01 1,17 1,38 0,31
Benchmark -0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,04 -0,11 -0,73 0,02 0,51
-0,07 -0,48 -1,23 -0,49 -0,30

Data fra: 12.08.2020

124,42

Indre værdi

124,65

Emissionskurs

124,20

Indløsningskurs

0,01 %

Afkast i dag

2,10

Korrigeret varighed

0,00

Effektiv rente

Data fra: 13.08.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 0,87
Sharpe Ratio 1,25
Information Ratio 1,20
Tracking Error (%) 0,64

Data fra: 31.07.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060130318

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

322

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,31

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

0,26

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Porteføljeforvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld