Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Region: Danmark

Region: Danmark

Morningstar Rating™

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,04 0,11 -0,15 0,05 0,55
Benchmark 0,01 -0,50 -0,81 -0,47 -0,28
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
-0,09 -0,01 1,17 1,38 0,31
-0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
N/A N/A N/A N/A N/A

124,67

Indre værdi

124,90

Emissionskurs

124,45

Indløsningskurs

-0,01 %

Afkast i dag

2,20

Korrigeret varighed

0,00

Effektiv rente

Data fra: 26.10.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 0,86
Sharpe Ratio 1,26
Information Ratio 1,24
Tracking Error (%) 0,63

Data fra: 30.09.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060130318

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

291

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,31

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

0,26

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld