Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden forpligtet sig til reducere porteføljens CO2-udledning med 70 % inden 2030 i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkets CO2-aftryk ultimo 2019). Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer og ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Svanemærket fond

Svanemærket fond

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 3,76 -12,16 -12,36 N/A N/A
Benchmark 3,76 -10,12 -10,28 -2,88 -1,16
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2021 2020 2019 2018 2017
Produkt -2,38 N/A N/A N/A N/A
Benchmark -1,14 2,87 5,21 -1,60 3,25
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

86,96

Indre værdi

87,20

Emissionskurs

86,72

Indløsningskurs

-0,019 %

Afkast i dag

4,50

Korrigeret varighed

4,40

Effektiv rente

Data fra: 08.12.2022

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061296175

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

912

Benchmark

40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK). 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,82

Transaktionsomkostninger (%)

0,10

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Line Vestergaard Stæhr

  ESG Investment Specialist, obligationer

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Bidrag til FN’s verdensmål
 • Fokus på virksomhedernes CO2-udledning
 • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen, hvor selskaber med de højeste ESG-risici fravælges

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici samt Svanemærkets kriterier. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld