Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondens investeringer.

Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer og ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

2 siders brochure om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Svanemærket fond

Svanemærket fond

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,08 0,87 -7,29 N/A N/A
Benchmark 0,39 1,37 -5,63 -0,43 -1,01
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -13,47 -2,17 N/A N/A N/A
Benchmark -11,68 -1,14 2,87 5,21 -1,60
Udbytte N/A 0,00 0,90 N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

86,53

Indre værdi

86,80

Emissionskurs

86,26

Indløsningskurs

0,379 %

Afkast i dag

4,50

Korrigeret varighed

4,60

Effektiv rente

Data fra: 24.03.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061295870

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.623

Benchmark

40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK). 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,81

Transaktionsomkostninger (%)

0,11

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Line Vestergaard Stæhr

  Line Vestergaard Stæhr

  ESG Investment Specialist, obligationer

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld