Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

2 siders brochure om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.

Svanemærket fond

Svanemærket fond

CO2-kompenseret

CO2-kompenseret

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

Region: Global

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,82 -9,31 -9,72 N/A N/A
Benchmark -1,14 -8,15 -7,96 -1,68 -0,32
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2021 2020 2019 2018 2017
Produkt -2,17 N/A N/A N/A N/A
Benchmark -1,14 2,87 5,21 -1,60 3,25
Udbytte 0,00 0,90 N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

89,66

Indre værdi

89,90

Emissionskurs

89,42

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,70

Korrigeret varighed

2,90

Effektiv rente

Data fra: 25.05.2022

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da produktet er nylanceret, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061295870

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

2.068

Benchmark

40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK). 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,79

Ind. handelsomk. (%)

0,09

Løbende omkostninger (%)

0,71

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Line Vestergaard Stæhr

  ESG Investment Specialist, obligationer

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Bidrag til FN’s verdensmål
 • Fokus på virksomhedernes CO2-udledning, der samlet set maksimalt er 50 % af benchmarkets
 • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen, hvor selskaber med de højeste ESG-risici fravælges

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici samt Svanemærkets kriterier. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld