Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A

Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

2 siders brochure om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling.

Svanemærket fond

Svanemærket fond

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

Region: Global

CO2-kompenseret

CO2-kompenseret

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,37 -1,36 N/A N/A N/A
Benchmark -1,18 -1,14 0,45 2,02 2,76
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
N/A N/A N/A N/A N/A
2,87 5,21 -1,60 3,25 5,71
N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

100,52

Indre værdi

100,80

Emissionskurs

100,25

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

N/A

Korrigeret varighed

N/A

Effektiv rente

Data fra: 26.02.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da produktet er nylanceret, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061295870

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.432

Benchmark

40 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y). 30 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 10 % (50 % Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays Pan-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK). 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,79

Ind. handelsomk. (%)

0,10

Løbende omkostninger (%)

0,71

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld