Menu

Søg på sitet

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling A

Afdelingen er en global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra fondens investeringer.

Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer og ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for ansvarlig udvikling. Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

To-siders brochure om Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,86 0,89 5,78
Benchmark 1,86 0,87 6,29
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -2,69 N/A
Benchmark -1,54 -0,36
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 6,02 -13,47 -2,17 N/A N/A
Benchmark 6,96 -11,68 -1,14 2,87 5,21
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,90 N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

92,21

Indre værdi

92,42

Emissionskurs

92,00

Indløsningskurs

-0,09 %

Afkast i dag

4,70

Korrigeret varighed

4,70

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 5,84 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio -0,82 N/A N/A N/A
Information Ratio -1,87 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 0,66 N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Kommentar

Fonden var Svanemærket under de tidligere svanekriterier, der udløb 31. marts 2023.

Fonden skiftede 1. april 2023 navn fra at hedde Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061295870

Startdato

27.10.2020

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.435

Benchmark

40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,79

Transaktionsomkostninger (%)

0,10

Max. emissionstillæg (%)

0,23

Max. indløsningsfradrag (%)

0,23

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld