Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra Latinamerika, Central- og Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien excl. Japan eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. I denne afdeling skal minimum 25% af obligationerne have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.
Artikel 8

Artikel 8

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 6,26 -17,23 -17,26 -4,73 -2,55
Benchmark 6,40 -16,89 -16,92 -4,63 -2,25
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2021 2020 2019 2018 2017
Produkt -1,61 5,00 9,84 -6,44 6,33
Benchmark -1,31 4,50 10,47 -5,86 6,95
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

153,06

Indre værdi

153,80

Emissionskurs

152,35

Indløsningskurs

0,008 %

Afkast i dag

5,90

Korrigeret varighed

7,40

Effektiv rente

Data fra: 08.12.2022

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 7,73
Sharpe Ratio 0,03
Information Ratio -0,48
Tracking Error (%) 0,91

Data fra: 30.11.2022

Kommentar

Afdelingen hed frem til 1. marts 2016 Højrentelande, Akkumulerende.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019552

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

380

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,19

Transaktionsomkostninger (%)

0,10

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Chresten Hagelund

  Chresten Hagelund

  Seniorporteføljeforvalter

 • Nicolas Tousgaard

  Nicolas Tousgaard

  EM seniorstrateg

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Bidrag til FN’s verdensmål
 • Fokus på virksomhedernes CO2-udledning i forhold til benchmark
 • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen i forhold til benchmark

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika. Hvis en udsteder bryder med en norm, vil afdelingen typisk søge at påvirke udstederen til at ændre adfærd frem for at ekskludere.

Når afdelingen investerer i statsobligationer udstedt af Emerging Markets-lande, er der et ESG-fokus på det pågældende land. Afdelingens investeringspolitik på området inkluderer metodikken fra FFP's Fragile States Index og MSCI ESG rating. FFP vurderer på årlig basis lande på indikatorer i tre grupper: sociale, økonomiske og politiske/militære indikatorer og inddeler landene i 11 kategorier. Hvis et land tilhører de to laveste kategorier (High Alert og Very High Alert), investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette. Resultaterne gennemgås som udgangspunkt en gang årligt.

MSCI ESG vurderer overordnet landene på E (Environment) S (Social) og G (Governance) ud fra en række forhold. Landene får herfra en overordnet ESG rating mellem AAA og CCC. Hvis et land får ratingen CCC, investerer BankInvest som udgangspunkt ikke i statsobligationer fra det pågældende land, medmindre Komitéen for Ansvarlige Investeringer godkender dette.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Senest opdateret den 16. december 2021: Det er blevet præciseret, hvordan afdelingen arbejder med statsobligationer i en ESG-kontekst.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld