Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (excl. Japan) eller lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. En mindre del af formuen kan placeres udenfor dette område.

Obligationer udstedt på Emerging Markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Afdelingen skal placere minimum 25% af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 2,66 0,82 8,59
Benchmark 2,40 1,09 7,80
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -3,52 -0,49
Benchmark -3,63 -0,67
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 7,49 -17,15 -1,61 5,00 9,84
Benchmark 7,18 -17,30 -1,31 4,50 10,47
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

169,22

Indre værdi

169,80

Emissionskurs

168,65

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,20

Korrigeret varighed

7,00

Effektiv rente

Data fra: 14.06.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 8,64 9,92 8,65 7,76
Sharpe Ratio -0,61 -0,14 -0,11 0,05
Information Ratio 0,16 0,19 -0,09 -0,28
Tracking Error (%) 1,13 0,94 0,88 0,93

Data fra: 31.05.2024

Kommentar

Afdelingen hed frem til 1. marts 2016 Højrentelande, Akkumulerende.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060019552

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

869

Benchmark

50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes årligt

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,22

Transaktionsomkostninger (%)

0,07

Max. emissionstillæg (%)

0,35

Max. indløsningsfradrag (%)

0,35

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Chresten Hagelund

  Chresten Hagelund

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld