Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder.

Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 3,20 0,77 6,28
Benchmark 2,67 0,38 4,93
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,38 N/A
Benchmark 3,06 2,12
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 5,46 -5,76 N/A N/A N/A
Benchmark 4,57 1,62 0,76 0,76 0,62
Udbytte 0,00 0,00 0,00 N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

101,66

Indre værdi

101,85

Emissionskurs

101,35

Indløsningskurs

0,04 %

Afkast i dag

1,70

Korrigeret varighed

7,00

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,91 N/A N/A N/A
Sharpe Ratio -0,56 N/A N/A N/A
Information Ratio -1,05 N/A N/A N/A
Tracking Error (%) 2,64 N/A N/A N/A

Data fra: 30.06.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061540937

Startdato

24.06.2021

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.120

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,98

Transaktionsomkostninger (%)

0,08

Max. emissionstillæg (%)

0,20

Max. indløsningsfradrag (%)

0,30

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Chresten Hagelund

  Chresten Hagelund

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Kontakt dit pengeinstitut

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld