Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder hjemmehørende i eller har den væsentligste del af deres forretning i et land fra Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Mexico, Mellemamerika, Sydamerika, Caribien eller Asien (eksklusiv Japan) eller et land, der indgår i indekset JP Morgan EMBI Global Diversified eller indekset JP Morgan CEMBI Broad Diversified. En mindre del af formuen kan placeres udenfor disse områder.

Afdelingen kan maksimalt placere 10 % af formuen i værdipapirer, der har en kreditrating på CCC/Caa2 eller derunder. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter.

Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen mod alle andre valutaer end DKK og EUR. EUR kan afdækkes, hvis det vurderes fordelagtigt.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,14 2,70 4,51 N/A N/A
Benchmark 0,42 3,34 4,11 1,97 1,45
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -5,76 N/A N/A N/A N/A
Benchmark 1,62 0,76 0,76 0,62 0,69
Udbytte 0,00 0,00 N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

95,85

Indre værdi

96,26

Emissionskurs

95,46

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

1,50

Korrigeret varighed

7,80

Effektiv rente

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061540937

Startdato

24.06.2021

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

3.277

Benchmark

CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,90

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,42

Max. indløsningsfradrag (%)

0,42

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Søren Bertelsen

  Søren Bertelsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Chresten Hagelund

  Chresten Hagelund

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld