Menu

Søg på sitet

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt -0,07 -0,02 1,06 1,23 0,31
Benchmark -0,49 -0,27 -0,47 0,10 0,55
Udbytte 0,00 0,00 0,70 0,70 1,00

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,16 -0,06 -0,64 0,05 0,46
N/A N/A N/A N/A N/A

Data fra: 04.08.2020

98,50

Indre værdi

98,67

Emissionskurs

98,33

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,20

Korrigeret varighed

0,10

Effektiv rente

Data fra: 04.08.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 0,87
Sharpe Ratio 1,08
Information Ratio 1,06
Tracking Error (%) 0,58

Data fra: 31.07.2020

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

657

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP

0,32

Indd. handelsomk.

0,04

Løbende omkostninger

0,27

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld