Menu

Søg på sitet

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,34 1,83 1,87 -1,63 -0,98
Benchmark 0,06 0,95 0,02 -1,63 -1,18
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -5,88 -0,50 -0,08 -0,07 -0,02
Benchmark -4,92 -0,63 -0,66 -0,49 -0,27
Udbytte 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

93,70

Indre værdi

93,85

Emissionskurs

93,55

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,50

Korrigeret varighed

3,10

Effektiv rente

Data fra: 22.09.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 1,41
Sharpe Ratio -0,03
Information Ratio 0,66
Tracking Error (%) 0,69

Data fra: 31.08.2023

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

569

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,25

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,16

Max. indløsningsfradrag (%)

0,16

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld