Menu

Søg på sitet

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 1,82 0,62 4,86
Benchmark 0,90 0,50 3,44
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 0,04 -0,19
Benchmark -0,37 -0,54
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 4,63 -5,88 -0,50 -0,08 -0,07
Benchmark 3,35 -4,92 -0,63 -0,66 -0,49
Udbytte 0,50 0,00 0,30 0,00 0,00
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

97,42

Indre værdi

97,52

Emissionskurs

97,32

Indløsningskurs

-0,01 %

Afkast i dag

2,80

Korrigeret varighed

3,50

Effektiv rente

Data fra: 19.07.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 2,58 2,07 1,77 1,51
Sharpe Ratio -0,77 -0,62 -0,37 -0,15
Information Ratio 0,34 0,36 0,56 0,58
Tracking Error (%) 0,98 0,85 0,73 0,70

Data fra: 30.06.2024

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

640

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,24

Transaktionsomkostninger (%)

0,03

Max. emissionstillæg (%)

0,10

Max. indløsningsfradrag (%)

0,10

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld