Menu

Søg på sitet

Afdelingen modtager kun penge fra almene boligselskaber i Danmark. Investeringspolitikken overholder bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., som har til hensigt at give lav risiko og høj sikkerhed i investeringerne. Hovedparten af pengene investeres i danske realkreditobligationer samt i statsobligationer eller statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Obligationerne i afdelingen har en gennemsnitlig kort løbetid og skal alle være udstedt i danske kroner. Afdelingen investerer ikke i unoterede obligationer. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,12 -0,44 -0,63 -0,19 0,13
Benchmark -0,02 -0,51 -0,68 -0,57 -0,50
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
Produkt -0,08 -0,07 -0,02 1,06 1,23
Benchmark -0,66 -0,49 -0,27 -0,47 0,10
Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

98,01

Indre værdi

98,16

Emissionskurs

97,86

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

2,30

Korrigeret varighed

0,00

Effektiv rente

Data fra: 15.10.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 0,79
Sharpe Ratio 1,01
Information Ratio 1,17
Tracking Error (%) 0,55

Data fra: 30.09.2021

Kommentar

Afdelingen er alene beregnet til boligorganisationer.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0016026750

Startdato

31.08.1999

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

570

Benchmark

Nordea DK Bond CM 2Y Gov. Før 31/12/2012 Bloomberg/Effas Bond Indices Denmark Govt. 1-3 Yr.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,32

Ind. handelsomk. (%)

0,03

Løbende omkostninger (%)

0,28

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Anders Isager

  Anders Isager

  Chefporteføljeforvalter

 • Christian Meyersahm

  Christian Meyersahm

  Seniorporteføljeforvalter

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld