Menu

Søg på sitet

Afdeling Børsnoterede Alternativer Akk. KL investerer i fire overordnede alternativtyper med hver deres produktegenskaber. En mindre andel investeres i andre alternativer. Det giver en eksponering med stor risikospredning.

Afdelingen er især egnet som supplement til en investeringsportefølje med aktier og obligationer og er velegnet til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år. Der er risiko for, at afkastet kan svinge betydeligt og i perioder være negativt.

To-siders brochure om Børsnoterede Alternativer.

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -1,73 3,00 4,17 N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

100,47

Indre værdi

100,95

Emissionskurs

100,20

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da afdelingen er nystartet, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061925484

Startdato

27.09.2022

Investeringsunivers

Alternativer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

662

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

2,07

Transaktionsomkostninger (%)

0,15

Max. emissionstillæg (%)

0,49

Max. indløsningsfradrag (%)

0,26

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Tore Davidsen

  Tore Davidsen

  Seniorporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld