Menu

Søg på sitet

Investeringsstrategien er indeksbaseret og har således som formål at replikere det valgte markedsindeks' afkast- og risikoprofil. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som svarer til udviklingen i MSCI World inkl. nettoudbytte. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks som følge af omkostninger. Afdelingen investerer ikke direkte i selskaber, som indgår på en eksklusionsliste med selskaber, der ikke overholder nationale normer og konventioner inden for blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt selskaber involveret i produktion af klyngebomber.

Region: Global

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark 30,19 -3,89 7,66 10,32 10,66
Udbytte 1,80 N/A N/A N/A N/A

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,48 -3,06 8,60 N/A N/A
1,57 -2,88 8,92 9,26 7,39

Data fra: 12.08.2020

109,75

Indre værdi

109,95

Emissionskurs

109,60

Indløsningskurs

-0,26 %

Afkast i dag

Data fra: 13.08.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061133709

Startdato

10.03.2019

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management/BlackRock Investment Management

Samlet formue (mio. kr.)

4.611

Benchmark

MSCI World inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

0,65

Ind. handelsomk. (%)

0,01

Løbende omkostninger (%)

0,56

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

 • BlackRock Investment Mgmt.

  BlackRock Investment Mgmt.

  Ekstern forvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld