Menu

Søg på sitet

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling Akk. A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.

Investeringsstrategien forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra.Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Svanemærket fond

Svanemærket fond

CO2-kompenseret

CO2-kompenseret

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

Region: Global

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 4,99 3,67 N/A N/A N/A
Benchmark 4,32 3,18 5,64 9,33 12,33
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
N/A N/A N/A N/A N/A
6,24 29,10 -4,63 9,04 10,69
N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

114,95

Indre værdi

115,15

Emissionskurs

114,75

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 20.01.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061271699

Startdato

22.06.2020

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.095

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,78

Ind. handelsomk. (%)

0,08

Løbende omkostninger (%)

1,65

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld