Menu

Søg på sitet

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.

Investeringsstrategien forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

To-siders brochure om Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

Svanemærket fond

Svanemærket fond

CO2-kompenseret

CO2-kompenseret

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Region: Global

Region: Global

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,11 19,80 24,27 N/A N/A
Benchmark 1,01 20,14 27,51 15,46 12,96
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark 6,24 29,10 -4,63 9,04 10,69
Udbytte 3,90 N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

127,84

Indre værdi

128,05

Emissionskurs

127,65

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 15.10.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061271426

Startdato

22.06.2020

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

7.021

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP (%)

1,78

Ind. handelsomk. (%)

0,08

Løbende omkostninger (%)

1,66

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Nils Lodberg

  Nils Lodberg

  Chefporteføljeforvalter

 • Glenn Martin Vestergaard

  Glenn Martin Vestergaard

  Chefporteføljeforvalter

 • Mads Stenbo Nielsen

  Mads Stenbo Nielsen

  Porteføljeforvalter

 • Mikkel Zobbe

  Mikkel Zobbe

  Seniorporteføljeforvalter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afdelingen ønsker at markedsføre miljømæssige og sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Disse karakteristika inkluderer:

 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Overholdelse arbejdstagerrettigheder
 • Overholdelse af miljøkonventioner og -principper
 • Overholdelse af antikorruptions- og hvidvaskningsprincipper
 • Bidrag til FN’s verdensmål
 • Fokus på virksomhedernes CO2-udledning, der samlet set maksimalt er 50 % af benchmarkets
 • Fokus på bæredygtighedsrisikoprofilen, hvor selskaber med de højeste ESG-risici fravælges

Afdelingen anvender således oplysninger om udstedernes CO2-udledning, bidrag til FN’s verdensmål og ESG-rating i investeringsanalysen og oplyser om dette på kvartalsvis basis. Afdelingen har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen foretager derudover normbaseret screening, hvilket betyder, at investeringerne bliver gennemgået for selskaber, der eventuelt bryder de internationale normer (f.eks. FN’s Global Compact, ILO arbejdsmarkedskonventioner m.v.) for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

Afdelingen anvender data fra hhv. MSCI ESG og Sustainalytics til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige og sociale karakteristika.

Afdelingen er underlagt foreningens generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici samt Svanemærkets kriterier. Politikken, eksklusionslisten, m.v. kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Afdelingens benchmark følger ikke disse karakteristika.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld