Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i omkring 10 selskaber, hvor hver position maksimalt må fylde 25%. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Region: Danmark

Region: Danmark

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 4,74 1,03 32,91 14,61 N/A
Benchmark 5,83 1,08 30,76 14,86 14,47
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
30,26 29,31 -9,61 N/A N/A
29,38 26,66 -7,50 16,82 3,22
N/A 0,00 0,00 1,90 N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

37.431,58

Indre værdi

37.500,00

Emissionskurs

37.365,00

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 15.01.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Rød

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 18,63
Sharpe Ratio 0,79
Information Ratio 0,02
Tracking Error (%) 8,05

Data fra: 31.12.2020

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060853349

Startdato

27.09.2017

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

209

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte

Forening

Kapitalforeningen BankInvest Select

ÅOP (%)

2,04

Ind. handelsomk. (%)

0,04

Løbende omkostninger (%)

1,91

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Niels Andersen

  Niels Andersen

  Chefporteføljeforvalter

 • Stefan Ingildsen

  Stefan Ingildsen

  Seniorporteføljeforvalter

 • Kitty Grøn

  Kitty Grøn

  Assistentporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld